fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

W kierowniczych pensjach są znaczne różnice

Dyrektor samorządowego przedszkola zarabia najwyżej 7065,84 zł, tymczasem jego kolega na kierowniczym stanowisku państwowym może dostać ponad 2 tys. zł więcej
[b]Czy kwota bazowa na 2008 r. (1766,46 zł) ograniczająca wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników zakładów budżetowych do wysokości jej czterokrotności dotyczy całości wynagrodzenia, czy tylko zasadniczego?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY. – [b]Chodzi mi o art. 8 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.[/b]
Inne są zasady wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, a inne w takich placówkach o charakterze państwowym. Przypomnijmy, że samorządowy zakład budżetowy jest jednocześnie jednostką budżetową. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego są zatrudniani w:
- jednostkach budżetowych, np. biblioteki publiczne, ośrodki pomocy społecznej, szkoły publiczne czy zespoły szkół, urzędy pracy,
- gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, np. bufety lub stołówki dla zatrudnionych w jednostkach budżetowych, warsztaty szkolne przy szkołach zawodowych,
- zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, np. przedszkole, żłobek, dom kultury.
[srodtytul]Jakie stawki minimalne...[/srodtytul]
Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, w tym zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach samorządowych, regulują:
- [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163435]ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.; ustawa)[/mail],
- [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178707]rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 146, poz. 1222 ze zm.)[/mail].
Stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla tych osób określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Dla przykładu dla dyrektora szkoły czy urzędu pracy jest to 5000 zł stawki zasadniczej oraz 2000 zł dodatku funkcyjnego. Są to jednak kwoty najniższe, jakie im przysługują.
[srodtytul]...i najwyższe[/srodtytul]
Górną granicę ich zarobków przewiduje natomiast art. 20 ust. 4 ustawy. W świetle tego przepisu maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek budżetowych, ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych nie może przekroczyć czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Owa kwota to 1766,46 zł, a jej czterokrotność to 7065,84 zł. I tyle maksymalnie kierownik jednostki samorządowej może miesięcznie otrzymać. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy chodzi o miesięczne wynagrodzenia kierownika i jego zastępcy, a nie wyłącznie o zasadnicze. Do podanego limitu wliczamy zatem pensje zasadnicze takich osób wraz z dodatkowymi składnikami.
[srodtytul]Więcej dla państwowych[/srodtytul]
Do kierowników samorządowych nie stosujemy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80668]ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 ze zm.)[/mail]. Dotyczy ona m.in. kierowników państwowych jednostek i zakładów budżetowych oraz ich zastępców. Ich maksymalne zarobki miesięczne wyznacza art. 8 tej ustawy. Jest to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Takie tegoroczne przeciętne wynagrodzenie to 3102,92 zł [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=258083](Dz. Urz. GUS z 2008 r. nr 1, poz. 4)[/mail], a jego trzykrotność to zatem 9308,76 zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA