fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef może obniżyć pensję za wadliwą robotę

Szef obciążył pracownika niezbędnymi kosztami pokrycia strat spowodowanych jego niedopatrzeniem, choć doszło do nich z winy nieumyślnej. Czy takie działanie pracodawcy jest zgodne z prawem?
Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, ale w myśl art. 82 k.p. nie będzie go za wadliwe wykonaniez winy pracownika produktów lub usług. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika obniżyła się jakość produktu lub usługi, odpowiednio zmniejsza się jego wynagrodzenie. Art. 82 k.p. stanowi ponadto, że jeżeli zatrudniony usunie wadę produktu lub usługi, może liczyć na wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, ale za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje. Szef ma więc prawo zmniejszyć wypłatę pracownika, uwzględniając obniżoną wartość produktu, którego jakość pogorszyła się z winy podwładnego.Ponadto pracownik mógł ponieść odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w kodeksie pracy za wyrządzoną przez siebie szkodę z winy umyślnej lub nieumyślnej. Przy tej ostatniej odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, ale nie może ono przewyższać tr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA