fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Gospodarka lekko zwalnia

Rzeczpospolita
W 2008 roku wzrost PKB wyniesie 5,8 proc., w 2009 roku 5,1 proc. Motorem napędowym pozostaną budownictwo i inwestycje infrastrukturalne
Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w pierwszym kwartale 2008 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w odniesieniu do analogicznego kwartału 2007 roku wyniosło 5,8 proc. Pomimo obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w porównaniu z poprzednim kwartałem nadal utrzymywała się korzystna koniunktura gospodarcza. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 1,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.
Według prognozy IBnGR wzrost produktu krajowego brutto w roku 2008 wyniesie w Polsce 5,4 proc. Tempo wzrostu będzie zatem niższe niż w roku poprzednim. Najszybszego rozwoju spodziewać się należy w I kwartale, w którym wzrost PKB wyniósł, według szacunków, 5,8 proc. W kolejnych kwartałach wzrost PKB będzie stopniowo spowalniał, aż do poziomu 5,0 proc. w czwartym kwartale. Powodem niższego tempa wzrostu w drugiej połowie roku będzie przede wszystkim coraz silniej odczuwalny wpływ zaostrzenia polityki pieniężnej.
W sektorach nadal najszybciej rozwijało się będzie budownictwo – wzrost wartości dodanej w tym sektorze wyniesie, według prognozy, 9,5 proc. w roku 2008 i 10,0 proc. w roku 2009. Motorem wzrostu w budownictwie będą w największym stopniu inwestycje o charakterze infrastrukturalnym realizowane w ramach przygotowań do mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Tempo rozwoju przemysłu w roku 2008 będzie zbliżone do odnotowanego w roku poprzednim i wyniesie 7,0 proc. W roku 2009 wzrost w przemyśle zwolni do niecałych 6,0 proc. Wzrost wartości dodanej w usługach rynkowych, mających największy udział w tworzeniu PKB, wyniesie w latach 2008 – 2009 odpowiednio 5,6 oraz 5,3 proc.
Decydujące znaczenie dla wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych dwóch lat będą miały inwestycje. Tempo wzrostu inwestycji w roku 2008 wyniesie 18,4 proc., a w roku kolejnym około 20 proc. Utrzymanie dynamicznego wzrostu inwestycji będzie możliwe dzięki wspomnianym już inwestycjom infrastrukturalnym, ale inwestycje będą rosły także w sektorze przedsiębiorstw. Dobra koniunktura w ostatnich latach pozytywnie wpłynęła na sytuację finansową krajowych firm, stwarzając im większe niż wcześniej możliwości inwestowania przy wykorzystaniu środków własnych.
W latach 2008 – 2009 utrzyma się stabilne tempo wzrostu spożycia. Spożycie ogółem będzie rosło w tempie nieco ponad 4 proc. rocznie, a spożycie indywidualne w tempie między 4,8 a 5,2 proc. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wzroście spożycia będą rosnące wynagrodzenia oraz spadające bezrobocie. Z kolei czynnikiem hamującym wzrost konsumpcji może się okazać rosnąca szybciej od oczekiwań inflacja.
8,2 proc. zdaniem IBnGR wyniesie na koniec 2009 r. stopa bezrobocia wobec 11,1 proc. w marcu
Sytuacja na rynku pracy w latach 2008 – 2009 będzie diametralnie inna od tej, do jakiej przyzwyczajeni byliśmy jeszcze do niedawna. W roku 2008, po raz pierwszy od dziesięciu lat, stopa bezrobocia powinna być jednocyfrowa – jej prognozowana wielkość na koniec roku wynosi 9,5 proc. Na koniec roku 2009 bezrobocie spadnie, według prognozy IBnGR, do poziomu 8,2 proc. Ten wyraźny spadek bezrobocia w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat to przede wszystkim efekt wzrostu gospodarczego, poprawy nastrojów w przedsiębiorstwach oraz wyjazdów Polaków do pracy za granicę.
W latach 2008 – 2009 najpoważniejszym problemem polskiej gospodarki będzie inflacja. W ubiegłym roku inflacja na koniec grudnia wyniosła 4,0 proc., co oznacza, że wyszła poza dopuszczony przez RPP korytarz wahań wokół celu inflacyjnego. O zagrożeniu inflacyjnym wiadomo było od pewnego czasu, stąd ubiegły rok stał pod znakiem rosnących stóp procentowych. W opinii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową polityka monetarna pozostanie restrykcyjna co najmniej do końca tego roku, a skutki dotychczasowych podwyżek będą wyraźnie odczuwalne pod koniec roku. Prognozowana przez IBnGR inflacja na koniec bieżącego roku wyniesie 3,8 proc., a na koniec 2009 roku 3,2 proc.
Autorzy pracują w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA