Więcej wykupionych mieszkań na rynku

Osoby, które uzyskały od bliskich mieszkania wykupione od gminy albo od Skarbu Państwa przed 22 października 2007 r., mogą je teraz sprzedać bez obawy, że przyjdzie im zwrócić bonifikatę udzieloną podczas wykupu
Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego podjętej 11 kwietnia 2008 r. w powiększonym składzie siedmiu sędziów (sygn. III CZP 130/07).We wskazanej uchwale SN wyjaśnił wątpliwości zgłoszone przez rzecznika praw obywatelskich. Stwierdził, że nabywcą nieruchomości, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przed jej nowelizacją obowiązującą od 22 października 2007 r., jest wyłącznie kupujący nieruchomość od Skarbu Państwa lub od gminy, czyli jej pierwotny nabywca.Tylko na nim więc ciąży przewidziany w tym przepisie obowiązek zwrotu bonifikaty po sprzedaży, zbyciu na rzecz osoby nienależącej do kręgu jego bliskich albo wykorzystaniu na inne cele mieszkania wykupionego od gminy lub Skarbu Państwa przed upływem pięciu lat od nabycia. W stosunku do innych nieruchomości kupionych z bonifikatą termin ten wynosi dziesięć lat.22 października 2007 r. weszła w życie ustawa z 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca ustawę z 1997 r., a wraz z tą ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL