Firmy transportowe mają problemy z amortyzacją ciężarówek

Małe i nowe przedsiębiorstwa mogą korzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Nie wszyscy jednak pamiętają, że jest to pomoc de minimis i wiążą się z nią pewne ograniczenia
Szczególnie niemiła niespodzianka spotkała właścicieli firm transportowych. Większość organów podatkowych nie zgadza się bowiem na to, aby amortyzowali jednorazowo kupowane na potrzeby działalności ciężarówki (pisaliśmy już o tym w DF z 20 grudnia 2007 r.). Powód? Przepisy rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (DzUrz UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. g) rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem „pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego”.Jaki to ma związek z inwestycjami polskich przedsiębiorców? Otóż art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz art. 16k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL