fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Czy kierownik może mieć nadgodziny?

123RF
Pracodawca powinien unikać sytuacji, w których kierownik stale pracuje po godzinach. Niewykluczone, że za te dodatkowe zadania będzie musiał mu zapłacić.

Firma odmawia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, podczas gdy takie wynagrodzenie otrzymują inni etatowcy. Czy to zgodne z prawem?

W myśl art. 1514 kodeksu pracy pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z racji godzin nadliczbowych. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w nadgodzinach przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w nadgodzinach, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od zadań.

Na podstawie art. 128 k.p. zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem są pracownicy kierujący nim jednoosobowo i ich zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem oraz główni księgowi. Pozostali pracownicy na stanowiskach kierowniczych niższego szczebla należą do „kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych".

Jeżeli pracownik mieści się w tej ostatniej grupie, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach należy mu się tylko wtedy, gdy nie ma możliwości udzielenia w zamian czasu wolnego. Pracownikowi zarządzającemu w imieniu pracodawcy zakładem pracy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe nie przysługuje w ogóle.

Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2013 r. (II PK 350/12) pracodawcy nie mogą tak organizować pracy, aby w samym założeniu rodziło to obowiązek stałego wykonywania jej przez kierowników w nadgodzinach. Zadania tych osób i rozwiązania organizacyjne powinny być tak określone, aby nie zachodziła potrzeba stałego ich angażowania poza ustawowym czasem pracy. Gdyby była zaś konieczność takiego stałego zatrudniania, pracownikowi na stanowisku kierowniczym należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

podstawa prawna: art. 128 i art. 1514 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA