fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Biblioteki szkolne: jak wnioskować o pieniądze na książki

www.sxc.hu
Biblioteki szkolne zostaną wyposażone w książki warte 24 miliony zł. Tak przewiduje program „Książki naszych marzeń”. Dyrektorzy szkół mogą już starać się o wsparcie.

Harmonogram programu realizacji został zaprojektowany tak, aby zapewnić władzom szkół wystarczająco dużo czasu na złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku. Ostateczny termin jego złożenia do organu prowadzącego został wyznaczony na 24 czerwca 2015 r.

Niezwłocznie po przyjęciu programu przez Radę Ministrów organy prowadzące szkół zostaną powiadomione o sposobie jego realizacji. Stosowne informacje zostaną również przesłane do szkół i zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Resort zachęca dyrektorów do wcześniejszego podjęcia działań, mających na celu przygotowanie danych i informacji niezbędnych do udziału w programie.

We wniosku będą musiały się znaleźć następujące informacje:

1. Nazwa, adres szkoły i numer REGON szkoły oraz liczba uczniów szkoły;

2. Krótki opis aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej, zawierający tylko najważniejsze dane i informacje np. liczbę książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, roczną liczbę wypożyczeń, informację czy zarządzanie biblioteką jest wsparte wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

3. Kalkulację kosztów zakupu książek, tj. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup książek, na którą składa się:

– wnioskowana kwota wsparcia z dotacji celowej,

– kwota wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 20% ogólnej kwoty zakupów, Maksymalne kwoty dotacji to: 1000 zł, dla szkół o liczbie uczniów do 70, 1300 zł, dla szkół o liczbie uczniów z przedziału 71-170, 2170 zł, dla szkół o liczbie uczniów powyżej 170.

4. Opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, dotyczące planowanego zakupu książek muszą być dołączone do wniosku.

Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu. Zależy nam na tym, aby zakupy były przemyślane i skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

Jednocześnie MEN informuje, że opracowany przez ministerstwo przykładowy wzór wniosku nie jest obligatoryjny i szkoły mogą przygotować wniosek według własnego wzoru, który będzie obejmował wszystkie niezbędne informacje.

Wszystkie uprawnione szkoły, które zostaną ujęte we wnioskach zbiorczych organów prowadzących do właściwych wojewodów, po zapewnieniu wkładu własnego, otrzymają wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup książek do swoich bibliotek.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA