fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Obowiązkowe certyfikaty dla importerów minerałów

123RF
Firmy importujące cynę, tantal, wolfram i złoto na potrzeby produkcji dóbr konsumpcyjnych powinny uzyskiwać certyfikaty poświadczające, że ich działalność na obszarach objętych konfliktami nie sprzyja eskalacji tych konfliktów i łamaniu praw człowieka.

Tak uznali posłowie w stanowisku dotyczącym projektu przepisów przyjętych w środę przez Komisję. Poparło je 402 deputowanych, 188 głosowało przeciw, 171 się wstrzymało.

W głosowaniu znaczną przewagą głosów (400 za, 285 przeciw, 7 wstrzymujących się) przyjęto poprawkę postulującą wprowadzenie obowiązkowych certyfikatów "należytej staranności" dla "wszystkich unijnych importerów" pozyskujących minerały i metale na obszarach objętymi konfliktami. Poprawka ta zmienia nie tylko projekt Komisji Europejskiej, ale również tekst przyjęty przez parlamentarną komisję handlu międzynarodowego.

Co więcej, 880 tysięcy głównie małych i średnich przedsiębiorstw używających cyny, tantalu, wolframu i złota do produkcji wyrobów konsumpcyjnych, miałoby obowiązek przedkładania informacji na temat kroków, jakie podjęły, aby zidentyfikować ryzyko w łańcuchu dostaw objętych przepisami minerałów i metali i przeciwdziałać mu.

Obowiązkowa certyfikacja

Huty i rafinerie złota to ostatni etap, na którym możliwe jest jeszcze ustalenie pochodzenia minerałów. Dlatego posłowie chcą pójść dalej niż proponowana przez Komisję "samocertyfikacja" i opowiadają się za poddaniem hut i rafinerii obowiązkowemu audytowi "przeprowadzanemu przez niezależny podmiot zewnętrzny w odniesieniu do praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw".

Posłowie chcą również, aby Komisja zapewniła mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą otrzymać certyfikaty, pomoc finansową z programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME).

Wzmocnienie klauzuli nowelizacyjnej

Parlamentowi zależy też na wzmocnieniu wymogów dotyczących monitoringu funkcjonowania systemu w praktyce. Ich zdaniem już po dwóch latach od wprowadzenia (a nie trzech, jak proponuje Komisja) powinno zostać przygotowane sprawozdanie oceniające funkcjonowanie przepisów. Kolejne oceny powinny być publikowane co trzy lata (Komisja proponuje sześć lat).

Zakres geograficzny przepisów

Rozporządzenie dotyczy wszystkich "obszarów dotkniętych konfliktami", których oczywistym przykładem są terytoria Demokratycznej Republiki Konga i region Wielkich Jezior w Afryce Wschodniej. Projekt przepisów uznaje za „obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka" te, które znajdują się w stanie konfliktu zbrojnego, na których występuje powszechna przemoc i niewydolność infrastruktury cywilnej. Definicja ta obejmuje też "niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, gdzie zarządzanie i bezpieczeństwo nie istnieją, takie jak państwa upadłe, charakteryzujące się powszechnymi i regularnymi przypadkami naruszeń praw człowieka".

Co dalej

Posłowie postanowili w głosowaniu (343 głosy za, 331 przeciw, 9 wstrzymujących się) nie przyjmować rezolucji kończącej pierwsze czytanie, tylko rozpocząć nieformalne negocjacje z państwami członkowskimi w celu ustalenia ostatecznego kształtu tekstu.

Więcej o konfliktowych minerałach

Cyna, tantal, wolfram i złoto są wykorzystywane w wielu produktach konsumenckich w UE, w szczególności w motoryzacji, elektronice, przemyśle lotniczym, opakowaniach, materiałach budowlanych, oświetleniu, maszynach i oprzyrządowaniu przemysłu i, naturalnie, w biżuterii. Projektowane przepisy, jeśli wejdą w życie, będą miały wpływ na 880 tysięcy europejskich producentów, najczęściej są to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Unijne standardy dotyczące "należytej staranności w łańcuchu dostaw" zdefiniowano w oparciu o wytyczne OECD dotyczące należytej staranności. Mają one pomóc firmom w uwzględnianiu w ich działalności konieczności poszanowania praw człowieka i nieprzyczynianiu się do konfliktów poprzez zakupy minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka.

Źródło: Parlament Europejski
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA