fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Zatrudnienie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej to sprawa publiczna

www.sxc.hu
Porozumieniem stron nie można anulować zarządzenia wójta w sprawie odwołania ze stanowiska kierownika gminnego zakładu gospodarki komunalnej

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł 19 maja 2015 r. (sygn. II OSK 2552/13).

NSA podkreślił, że z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do zadań wójta należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że legitymację do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z takim kierownikiem ma wójt.

Co więcej zarówno powołanie, jak i odwołanie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest sprawą publiczną o charakterze lokalnym. Natomiast zarządzenie wójta wydane w tych sprawach jest aktem o charakterze administracyjnoprawnym.

- Co prawda akt ten wywołuje także skutki w sferze prawa pracy, ale ten fakt nie zmienia jego administracyjnoprawnego charakteru – podkreślała Małgorzata Masternak–Kubiak, sędzia NSA.

Z powyższego wynika również, że zarządzenie wójta, jako akt o charakterze administarcyjnoprawnym, może być unieważniony jedynie rozstrzygnięciem nadzorczym organu sprawującego nadzór (wojewody) bądź też wyrokiem sądu administracyjnego.

Nie ma innej możliwości wyeliminowania z obrotu prawnego zarządzenia wójta, a zatem skutków takich nie może wywierać złożony w sprawie wniosek skarżącego o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA