fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Usługi, ceny, zarobki

Zmiany w doręczaniu pism procesowych w procesie karnym

www.sxc.hu
Za dwa miesiące wejdzie w życie nowy tryb doręczania przesyłek: do rąk własnych.

Od lipca mają obowiązywać ujednolicone wzory formularzy pokwitowania odbioru pism sądowych w postępowaniu karnym. Minister sprawiedliwości skorygował więc dotychczasowe zasady i tryb doręczania. Do konsultacji przesłał właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.

Na mocy procedury karnej pismo doręcza się adresatowi osobiście. W razie jego nieobecności w mieszkaniu doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji lub dozorcy domu bądź sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać je adresatowi.

Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W tym wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Od lipca wraz z nową procedurą karną pojawi się jeszcze drugi tryb doręczenia: do rąk własnych. Będzie dotyczyć niektórych pism, np. doręczenia oskarżonemu zawiadomienia o terminie pierwszej rozprawy głównej, terminie posiedzenia oraz wyroku wydanego na posiedzeniu.

Na stronie adresowej przesyłki pojawi się napis „Polecona – za pokwitowaniem odbioru". Dotychczasowy wzór formularza pokwitowania odbioru będzie ważny jeszcze przez pół roku, tj. do stycznia 2016 r. Jeśli przesyłka będzie miała dotrzeć do adresata do rąk własnych, należy umieścić odręcznie taką adnotację.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA