fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ubezpieczenia maszyn: wartość odtworzeniowa czy rzeczywista

Anna Mosiej, aplikant radcowski, Dittmajer i Wspólnicy
Rzeczpospolita
Zawierając umowę ubezpieczenia zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, należy ustalić, według jakiej wartości będą one wyceniane w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.

- Chciałbym ubezpieczyć maszyny służące do prowadzenia działalności gospodarczej. Dowiedziałem się, że mogę je ubezpieczyć według wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej. Czym się różnią te dwa warianty? – pyta czytelnik.

Zawierając umowę ubezpieczenia zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, należy ustalić, według jakiej wartości będą one wyceniane w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. Przyjęty wariant ubezpieczenia ma kluczowe znaczenie w razie wystąpienia szkody i wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeń w swoich ofertach proponują zasadniczo dwie możliwości ubezpieczenia majątku.

Pierwszą formą jest ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej lub tzw. wartości nowej. Zgodnie z nim w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel będzie zobligowany do wypłaty odszkodowania w wysokości, która umożliwi poszkodowanemu przywrócenie ubezpieczonej rzeczy do stanu pierwotnego. Otrzymane odszkodowanie pozwoli zakupić taki sam przedmiot jak przedmiot uszkodzony lub go naprawić. W przypadku zniszczenia maszyny służącej do prowadzenia działalności gospodarczej odszkodowanie będzie stanowiło zatem wartość odpowiadającą kosztom zakupu lub wytworzenia nowej maszyny tego samego rodzaju, o takich samych parametrach technicznych i cechach użytkowych.

W omawianym wariancie stopień zużycia ubezpieczonej rzeczy nie ma znaczenia dla wysokości wypłaconego odszkodowania.

Należy zaznaczyć, że nie zawsze będziemy mogli dokonać ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej. Towarzystwa ubezpieczeń zastrzegają często możliwość ubezpieczenia mienia w tej formule jedynie do określonego wieku przedmiotu i stopnia jego zużycia. Taka praktyka ubezpieczycieli wydaje się zrozumiała i wiąże się z samą istotą ubezpieczeń – wypłacone odszkodowanie nie powinno prowadzić do wzbogacenia się poszkodowanego, ale do naprawienia szkody.

Drugim wariantem jest ubezpieczenie mienia według wartości rzeczywistej. W przypadku zawarcia umowy według tej formuły w razie wystąpienia szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o amortyzację zniszczonej/uszkodzonej rzeczy. Wypłacone odszkodowanie będzie odpowiadać kosztom doprowadzenia zniszczonej rzeczy do stanu jaki był w dniu poprzedzającym powstanie szkody. Stan amortyzacji ustalany jest na dzień wystąpienia szkody.

Od tego, na jaki wariant ubezpieczenia zdecyduje się przedsiębiorca, zależy wysokość składki ubezpieczeniowej. Najszerszą ochronę zapewnia ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej, gdyż daje nam pewność odtworzenia „na nowo" utraconego mienia. Koszt tego ubezpieczenia będzie jednak z pewnością wyższy niż ubezpieczenia na wartość rzeczywistą, które uwzględnia zużycie techniczne rzeczy. Przed podpisaniem umowy warto zatem zapoznać się z treścią polisy i OWU w celu sprawdzenia wariantu i zakresu oferowanego ubezpieczenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA