fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czym jest ubezpieczenie podatkowej ochrony prawnej

www.sxc.hu
Pogotowie ubezpieczeniowe: Sergiusz Felbur, prawnik, specjalista ds. produktów prawnych, CORIS LEX Services sp. z o.o.
- Prowadzę działalność gospodarczą, zamierzam dokonać zakupu nieruchomości i przenieść tam swoją siedzibę. W jaki sposób mógłbym zabezpieczyć swoje interesy przed pojawieniem się ewentualnych roszczeń podatkowych ze strony fiskusa?
Ubezpieczenie podatkowej ochrony prawnej jest szczególnym typem ubezpieczenia ochrony prawnej. Przewiduje ono ochronę ryzyka ponoszenia kosztów związanych ze sporem podatkowym lub skarbowym ubezpieczonego. Jego zakresem może zostać również objęte postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Głównym świadczeniem z omawianej polisy jest refundacja uiszczonego wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, który podejmie się obrony praw ubezpieczonego. Obecnie na rynku przeważają produkty, które ochroną ubezpieczeniową obejmują honorarium jednego adwokata bądź radcy prawnego, zgodnie z rozporządzeniami regulującymi minimalne stawki za podjęte przez nich czynności. Z braku charakteru rynkowego przyjętych kwot, w razie zwiększonego nakładu pracy pełnomocnika, ubezpieczyciel uprawniony jest do wypłaty, np. do równowartości ich trzykrotności.
Nieco inaczej kształtują się koszty sporu prowadzonego przez doradcę podatkowego z powodu braku powszechnie obowiązujących regulacji. W praktyce zakłady ubezpieczeń przyjmują w takich przypadkach wynagrodzenie ryczałtowe lub określają je na zasadach tzw. podlimitu. Przez tę instytucję rozumieć należy procentową część zasadniczej sumy ubezpieczenia, w ramach której rekompensowana jest dana szkoda.
Co do zasady ubezpieczenie podatkowej ochrony prawnej obejmuje spory podatkowe w rozumieniu ordynacji podatkowej, postępowania kontrolne na podstawie ustawy o kontroli skarbowej, w niektórych wariantach również postępowanie karnoskarbowe z kodeksu karnego skarbowego.
Często umowa ubezpieczenia ustanawia katalog świadczeń podlegających ochronie i refundacji, np. zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli, sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów prawa, skargę lub zażalenie albo odwołanie od decyzji. Poza należnościami pełnomocnika zwrotowi mogą podlegać szeroko rozumiane koszty procesu (opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłego, świadków), także zasądzone od strony przeciwnej.
Oferty kierowane są w głównej mierze do przedsiębiorców jako grupy zawodowej, która nie ma możliwości skorzystania z ochrony prawnej przysługującej konsumentowi. Jest to korzystna propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zawsze są w stanie udźwignąć ciężar wysokich kosztów zastępstwa procesowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA