Podatki

Jak odliczyć darowiznę na Kościół

Osoba, która wspiera działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, może odliczyć całą darowiznę od dochodu. Musi jednak pamiętać o obowiązku jej udokumentowania - radzi Anna Welsyng, radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii welsyng.pl.
Czy mogę odliczyć od podatku przekazy pieniężne Wydawnictwu Ojców Franciszkanów? Na rewersie jest informacja, że przelew dotyczy zakupu przez to wydawnictwo maszyn drukarskich.
Niestety, raczej nie będzie możliwe odliczenie całej kwoty. Darowizny odliczane bez ograniczeń na podstawie tzw. ustaw kościelnych muszą być przeznaczone konkretnie na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Przekazanie pieniędzy na rzecz Wydawnictwa Ojców Franciszkanów, które zostały przeznaczone na zakup maszyn drukarskich, z pewnością nie spełnia tego warunku. Gdyby natomiast darowizna miała być odliczona od dochodu w ramach 6-proc. limitu jako przekazana na cel kultu religijnego (wskazuje na to status obdarowanego wydawnictwa, które jest prowadzone przez przedstawicieli Kościoła), to również może zostać zakwestionowana ze względu na sposób faktycznego wykorzystania pieniędzy. Aby obronić to odliczenie, trzeba by wykazać, że wydawnictwo realizuje cele kultu religijnego, a zakup maszyn drukarskich to umożliwi w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie. Realizacja celów kultu religijnego powinna wynikać m.in. z postanowień dokumentu założycielskiego wydawnictwa (np. statutu). Zwracam uwagę, że organy podatkowe niejednolicie podchodzą do kwestii odliczania darowizn na cele kultu religijnego, gdy są one przekazywane innemu podmiotowi niż Kościół, związek religijny bądź kościelna osoba prawna. Jedne dość elastycznie traktują pojęcie „realizacja celów kultu religijnego” (np. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 31 października 2006 r., 1401/BF-II/005-1021/06/GT, dopuszczająca odliczenie od dochodu darowizny na rzecz Radia Maryja), inne zaś podchodzą do tej kwestii bardzo rygorystycznie (np. interpretacja Urzędu Skarbowego w Brzegu z 18 maja 2006 r., PD-415/INT/28/EB/06, odmawiająca prawa do odliczenia tego rodzaju darowizny w identycznym stanie faktycznym). Aby się zatem uchronić przed zakwestionowaniem odliczenia, warto wystąpić o interpretację indywidualną do ministra finansów (w którego imieniu wyda ją właściwy terytorialnie dyrektor izby skarbowej). Przekazałem darowiznę na kościół. Czy wpłata na rachunek powinna być opatrzona datą z ubiegłego roku? Czy też może mieć datę tegoroczną? Darowizna odliczana w zeznaniu za 2007 r. musiała być przekazana na rzecz obdarowanego w tym właśnie roku. Jednym z warunków odliczenia jej w zeznaniu rocznym jest udokumentowanie w sposób wymagany w przepisach. Przekazanie darowizny pieniężnej dokumentuje dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jest to jedyna forma udokumentowania dająca prawo do odliczenia jej od dochodu. Z dowodu wpłaty na rachunek wynika moment jej dokonania. Jest on bowiem opatrzony datą dokonania operacji przez bank. Jeśli zatem dysponuje pan dowodem wpłaty darowizny pieniężnej na rachunek bankowy obdarowanego, z którego wynika, że darowizna została przekazana nie w roku 2007, lecz w 2008, to będzie pan mógł ją odliczyć dopiero w zeznaniu za 2008 r. Jak udokumentować darowiznę pieniężną? Czy musi to być tylko potwierdzenie przelewu? Czy też wystarczy potwierdzenie KP (przy wpłacie gotówki do kasy)? Darowizny pieniężne muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Tylko takie potwierdzenie daje prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym podarowanej kwoty. Darowizna pieniężna udokumentowana w inny sposób, np. wspomnianym w pytaniu potwierdzeniem wpłaty gotówki do kasy, niestety nie podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym. Nie spełnia bowiem warunku udokumentowania w sposób wymagany przez ustawodawcę.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL