Odsunięty od pracy wróci do firmy, jeśli zechce

Prezes wręczył podwładnemu wypowiedzenie i zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy podczas biegnącego wymówienia. Czy może teraz cofnąć zgodę na odsunięcie od pracy i wezwać go do świadczenia pracy?
Kodeks pracy nie reguluje wprost zwolnienia od obowiązku wykonywania pracy podczas wypowiedzenia. Należy przyjąć, że szef ma takie prawo. Skoro na podstawie art. 22 kodeksu zatrudniony ma obowiązek wykonywać pracę na rzecz pracodawcy, ten ostatni może go od tego obowiązku zwolnić. Swoje oświadczenie woli w tej kwestii szef oznajmia w dowolnej formie, choć dla celów dowodowych najlepiej na piśmie. Równie dobrze wystarczy zawrzeć odpowiednie postanowienie w wypowiedzeniu. Podobnie jak wypowiedzenie, decyzja o zwolnieniu od obowiązku świadczenia pracy ma charakter jednostronny i nie wymaga zgody podwładnego. Pracodawca musi, oczywiście, wypłacać w tym czasie wynagrodzenie, także za czas niewykonywania pracy. W świetle art. 61 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do adresata tak, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL