fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Upady nadal jest podatnikiem VAT

Fotorzepa, Adam Burakowski
Ogłoszenie upadłości oznacza, że od tego momentu syndyk wypełnia obowiązki dłużnika. To znaczy, że wystawia ?w imieniu przedsiębiorcy faktury, prowadzi ewidencję, składa deklaracje oraz wpłaca podatek do urzędu skarbowego.
Na podstawie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe ?i naprawcze może być ogłoszona upadłość dłużników, ?w tym dłużników będących podatnikami VAT. Warto się zastanowić, jakie są jej skutki w VAT.Bez zmian statusu Wbrew pozorom ogłoszenie upadłości nie zmienia statusu podatnika VAT. W szczególności nie jest tak, że ogłoszenie upadłości powoduje, iż podatnikiem przestaje być upadły, ?a staje się nim syndyk masy upadłości. W pełni aktualny ?w tym zakresie jest wyrok NSA z 25 lipca 2002 r. (III SA 84/01), w którym czytamy, że w przypadku ogłoszenia upadłości „podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje jednakże nadal upadły, a nie syndyk zarządzający majątkiem. Na skutek upadłości upadły nie traci bowiem ani osobowości prawnej, ani prawa własności majątku. Orzecznictwo to przyjmuje też, że syndyk tylko reprezentuje upadłego (...), działając w jego imieniu i na rachunek upadłego".Nie wykreśla się ?z rejestru Skutkiem ogłoszenia upadłości nie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA