fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Odpowiedzialność za szkodę powstałą przed rezygnacją z polisy OC

Mam niewielką firmę budowlaną. W 2013 r. miałem wykupione ubezpieczenie OC firmy, z końcem roku polisa przestała obowiązywać. W lipcu 2014 r. klient, u którego w 2013 r. prowadziliśmy prace budowlane, czyli wtedy, gdy miałem polisę, zgłosił szkodę. Czy zakład ubezpieczeń wypłaci mu odszkodowanie, czy też muszę płacić z własnej kieszeni? – pyta czytelnik.
Przy ubezpieczeniu OC przedsiębiorstwa znaczenie mają tzw. triggery. Trigger to techniczny termin używany przy ubezpieczeniu OC do określenia, jakie zdarzenie, w jakim czasie powstałe powoduje uruchomienie ochrony ubezpieczeniowej. Szkoda może się ujawnić kilka miesięcy czy nawet lat po tym, kiedy została spowodowana. Konieczne jest więc ustalenie – co ma znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – momentu powstania szkody, zgłoszenia roszczenia, faktu zaistnienia w okresie ubezpieczenia zdarzenia skutkującego szkodą.
W przypadku ubezpieczenia OC firmy najczęściej stosowany jest trigger loss occurrence, który oznacza, ?że towarzystwo ponosi odpowiedzialność, gdy szkoda wystąpi w okresie ubezpieczenia, a roszczenie  zostanie zgłoszone nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zdarza się jednak, że zakłady ubezpieczeń stosują inne triggery. Trigger claims made oznacza, że zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody objęte zakresem ubezpieczenia,  ?gdy  roszczenie zostanie   wniesione w czasie istnienia ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, ?że zasadnicze znaczenie ma to, by roszczenie zostało zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Trigger act commited polega na tym, że ochrona obejmuje konsekwencje zdarzeń, które zaistniały w okresie ubezpieczenia i w dalszej perspektywie doprowadziły do powstania i ujawnienia się szkody.
Odpowiedź na pytanie zależy więc od tego, który trigger został zastosowany w umowie ubezpieczenia OC przedsiębiorcy (można to sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia) oraz kiedy powstała szkoda. Jeżeli np. ?został zastosowany trigger loss occurance, to zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, ?gdy szkoda powstała w okresie ubezpieczenia, natomiast roszczenie  może zostać zgłoszone nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Dochodzenie odszkodowania ?od zakładu ubezpieczeń jest możliwe do czasu, ?aż roszczenie się nie przedawni
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA