fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Adwokaci: diety za sprawowanie funkcji samorządzie adwokackim wedle jednolitych zasad

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Diety za sprawowanie funkcji w organach izb adwokackich będą w całym kraju ustalane według jednolitych zasad.
Pracuje nad nimi powołany przez NRA zespół w składzie: adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas, adw. Małgorzata Kożuch, adw. Rafał Dębowski. Rezultatem ma być projekt uchwały, nad którym władze korporacji będą debatować na posiedzeniu plenarnym 20 września.

Z warszawskim buntem w tle

Przyczyną powołania zespołu nie są jednak ostatnie protesty adwokatów z Warszawy przeciwko wygórowanym ich zdaniem wynagrodzeniom władz swojej Izby.
- Można powiedzieć, że warszawskie wydarzenia są tłem tych prac, ale nie miały dla nich znaczenia. Realizujemy po prostu uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury z listopada 2013 r., który zobowiązał NRA do opracowania jednolitych zasad ustalania diet. Sporo czasu zajęło nam jednak wypracowanie wstępnej koncepcji racjonalnego modelu ustalania diet – mówi członek zespołu prof. Piotr Kardas.
Założenia są takie: zasady wynagradzania członków organów izb adwokackich i organów adwokatury mają być jawne i przejrzyste, a same diety będą raczej gratyfikacją za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu niż wynagrodzeniem. Przy ich ustalaniu ma obowiązywać jednolita we wszystkich izbach adwokackich i Naczelnej Radzie Adwokackiej stawka bazowa w wysokości 500 zł. Wysokość diety za sprawowanie konkretnych funkcji będzie iloczynem stawki bazowej oraz jej mnożnika, który zostanie ustalony przez Zgromadzenie Izby na podstawie wniosku okręgowej rady adwokackiej. Ale nie dowolnie, lecz w granicach widełek ustalonych w uchwale NRA.
Zatwierdzony przez Zgromadzenie Izb plan diet będzie mógł być zmieniony przez okręgowe rady adwokackie jedynie w szczególnie wyjątkowych wypadkach. Instrument ten ma umożliwić okręgowym radom adwokackim reakcję na zmieniające się okoliczności, bez konieczności zwoływania zgromadzenia izby, w granicach uchwalonego budżetu izby.

Bez limitu, ale...

- Chcemy uniknąć sztywnego sposobu ustalania diet, gdyż ilość obowiązków, nakład pracy danego członka organu oraz możliwości finansowe izb są różne w poszczególnych izbach. Zgodziliśmy się jednak, że diety dla adwokatów sprawujących funkcje we władzach izb adwokackich powinny być ustalane wedle jednolitego dla całego kraju modelu. Zakładamy zarazem, że podejmując decyzje co do wysokości diet organy samorządu adwokackiego przestrzegać będą zasady proporcjonalności oraz uwzględniać relacje między funkcjami pełnionymi w organach izby adwokackich oraz organach adwokatury, w tym w szczególności w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ta relacja winna stanowić jeden z podstawowych elementów wyznaczających górną wysokość diety – tłumaczy prof. Kardas.
W przypadku członków organów adwokatury wysokość diet z tytułu sprawowania funkcji określać będzie Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę ilość obowiązków i nakład pracy danego członka organu potrzebny do należytego wykonywania obowiązków samorządowych oraz możliwości finansowe.
Prof. Kardas liczy, że uchwała zostanie przyjęta na wrześniowym posiedzeniu NRA. A kiedy wejdzie w życie? W jego opinii powinno to być powiązane z preliminarzem budżetowym, a to oznacza, że nowe zasady mogłyby obowiązywać od stycznia 2015 r.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA