fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Program premiowy dla pracowników kontrahenta bez zwolnienia z PIT

Wartość kuponów premiowych, które spółka przekazuje pracownikom ?agentów z tytułu promowania produktów znajdujących się w jej ofercie, nie są ?dla tych pracowników przychodami ?z nieodpłatnych świadczeń.
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej ?w Katowicach z 9 czerwca 2014 r. (IBPBII/2/415-468/14/JG).
Spółka prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług turystycznych. Sprzedaje swoje  usługi m.in. przez sieć podmiotów prowadzących obiekty noclegowe, z którymi zawarte zostały umowy agencyjne. Spółka planuje wprowadzić specjalny program premiowy dla pracowników agentów. Za każdą przeprowadzoną transakcję sprzedaży usług oferowanych przez spółkę pracownik agenta będzie otrzymywać określoną liczbę punktów, które następnie będą wypłacane w postaci kuponów premiowych. Kupony te pracownik będzie mógł wymienić na wybrane towary i usługi. Wartość przekazanych kuponów nie przekroczy 200 zł.
We wniosku o wydanie interpretacji spółka spytała, czy wartość kuponów będzie dla pracowników agentów zwolnionym z opodatkowania przychodem ?z nieodpłatnych świadczeń, a co za tym idzie, czy na spółce będą ciążyły obowiązki informacyjne z tego tytułu.
Zdaniem wnioskodawcy wartość przekazywanych pracownikom kuponów należy uznać za przychód z nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w związku ?z promocją lub reklamą spółki, który podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy ?o PIT. W opinii spółki nie będzie więc ona zobowiązana do sporządzenia i przekazania uczestnikom promocji informacji PIT-8C.
Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Zdaniem izby skarbowej przekazywane kupony są w istocie wynagrodzeniem z tytułu zwiększenia wielkości sprzedaży oferowanych przez spółkę usług turystycznych. Organ zakwestionował także związek otrzymywanego przysporzenia z promocją lub reklamą wnioskodawcy. W rezultacie, w opinii organu, nie można uznać, że kupony te stanowią dla pracowników nieodpłatne świadczenia podlegające zwolnieniu ?z opodatkowania. Spółka będzie więc zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.
Joanna ?Luty, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC
Analizowana interpretacja porusza kwestię nieodpłatnych świadczeń na gruncie PIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT zwolniona z opodatkowania jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych ?w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy, jeżeli jednorazowa wartość takich świadczeń nie przekroczy kwoty 200 zł. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, gdy świadczenie zostanie wykonane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby, która ze świadczeniodawcą pozostaje w stosunku cywilnoprawnym.
O ile dyspozycja tego przepisu jako całości wydaje się dosyć jasna, o tyle wątpliwości interpretacyjne nasuwa samo sformułowanie „nieodpłatne świadczenie". Ustawodawca ?nie tłumaczy bowiem, co dokładnie należy rozumieć pod tym pojęciem. Z pomocą przychodzi analiza orzeczeń sądów administracyjnych wydanych w tym zakresie. Sądy wskazują, że nieodpłatne świadczenie skutkuje powstaniem przysporzenia mającego konkretny wymiar finansowy, które od podmiotu otrzymującego nie wymaga jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz świadczeniodawcy (tak m.in. uchwała NSA z 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, oraz wyrok WSA we Wrocławiu z 10 stycznia ?2014 r., I SA/Wr 1974/13).
W omawianym stanie faktycznym liczba punktów przyznawanych pracownikom oraz ich późniejsza wymiana na kupony premiowe były uzależnione od osiągnięcia przez pracowników kontrahentów określonej wielkości sprzedaży usług znajdujących się ?w ofercie spółki. Należy więc uznać, że wydawane kupony premiowe każdorazowo wiązały się z osiągnięciem przez spółkę własnej korzyści majątkowej w postaci zwiększenia obrotu, co w tej sprawie wskazuje na wzajemność działań obu stron. Należy się zatem zgodzić ze stanowiskiem organu podatkowego, zgodnie z którym program punktowy realizowany przez spółkę był ?w istocie formą wynagrodzenia za konkretną aktywność sprzedażową pracowników.
Ponadto w interpretacji organ podatkowy wskazał, że nieodpłatne świadczenie otrzymane w związku z promocją ?lub reklamą powinno być skierowane ?do potencjalnych nabywców oferowanych przez świadczeniodawcę usług, a nie ?do podmiotów pośredniczących ?w ich sprzedaży. Celem promocji ?lub reklamy jest bowiem zachęcenie do skorzystania z usług danego podmiotu ?oraz rozpowszechnienie informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej ?wśród potencjalnych odbiorców jego działań. Takie rozumienie promocji lub reklamy potwierdzone zostało m.in. w interpretacji ?Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lipca 2013 r. (ILPB1/415-504/13-2/TW), w wyroku WSA we Wrocławiu z 3 marca 2011 r. (I SA/Wr 1215/10) oraz w wyroku NSA z 11 czerwca 2013 r. (II FSK 2009/11).
Opisywana interpretacja wpisuje się w linię orzeczniczą oraz interpretacyjną aktualnie prezentowaną przez sądy oraz organy podatkowe. Wartość przekazanych kuponów premiowych będzie więc stanowić dla pracowników przychód z innych źródeł, ?a spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA