fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak liczyć terminy w prawie pracy

Nie unikniesz stosowania działań matematycznych w prawie pracy. Obliczanie stażu pracy, upływu okresu wypowiedzenia czy daty nabycia uprawnień urlopowych – to tylko niektóre przykłady
Ale gdyby to była wyłącznie matematyka, byłoby mniejsze prawdopodobieństwo błędu. Te zwykle powstają, bo przepisy są źle zastosowane lub źle zinterpretowane.[srodtytul]Jak liczyć[/srodtytul][b]O liczeniu terminów w prawie pracy przesądza art. 300 kodeksu pracy mówiący o odpowiednim stosowaniu przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z kodeksem pracy – stwierdził [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 17 listopada 2004 r. (II PK 84/04)[/b].Mamy zatem stosować art. 111 – 116 k.c.[/b] Ale odpowiednio i tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo pracy.Nic to nie wyjaśnia pracodawcom i każdy termin musimy obejrzeć z każdej strony, zanim ustalimy, kiedy on upływa. Ponieważ jest ich co niemiara, te najbardziej problematyczne omówimy, a te wywołujące mniej kontrowersji przedstawiamy w tabeli na str. 7. W obu wypadkach jednak odniesiemy się wyłącznie do terminów wynikających z kodeksu pracy (bez przepisów okołokodeksowych).[srodtytul]Staż pracy i uprawnieni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA