fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kultura

Debata o prawie do prywatności

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu i organizatorzy Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato serdecznie zapraszają na debatę poświęconą ochronie wizerunku i dóbr osobistych osób powszechnie znanych.
Jak zachować równowagę między prawem do informacji i prawem do wolności a poszanowaniem prywatności? Co można, a co jest zakazane? W jaki sposób polskie prawo reguluje te kwestie i w jaki sposób można je interpretować? Jak bronić się przed nieetycznymi zachowaniami dziennikarzy? Jak krzewić dobre obyczaje w tej materii? A może to walka z wiatrakami?
Tymi kwestiami zajmą się goście konferencji i festiwalu KAMERALNE LATO: twórcy i aktorzy: dr Janusz Zaorski, Anna Mucha, Lesław Żurek, przedstawiciele ZASP, ludzie nauki, prawnicy, dziennikarze. Dyskusję moderować będzie dyrektor festiwalu, dr Anna Wróblewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Prawo do ochrony wizerunku zaliczane jest do kategorii dóbr osobistych i jako takie podlega ochronie z mocy prawa. Wizerunek jako jedno z dóbr osobistych chroniony jest przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach."
Granice zakresu dopuszczalnego rozpowszechniania cudzego wizerunku wyznaczone są przez art. 81 ust. 2 pkt 1 prawa autorskiego, który stanowi, że „zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych".
„Elementem ochrony prywatności i wizerunku jest proces podejmowania wysiłków w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy konkurującymi interesami, mianowicie poszanowaniem prywatności i wizerunku osób powszechnie znanych i jednocześnie zagwarantowaniem wolności prasy i prawa obywateli do informacji"- pisze Joanna Sieńczyło-Chlabicz w artykule na temat procesu Hannover vs. Niemcy w sprawie publikacji prywatnych zdjęć księżnej Karoliny. Autorka zauważa, iż, przy rozpatrywaniu sprawy dostrzeżono nasilenie się zjawiska stosowania przez dziennikarzy niedozwolonych metod zbierania informacji w warunkach naruszenia prawa do prywatności osób powszechnie znanych. Obecnie zjawisko to nie dotyczy tylko tabloidów, ale także poważnych dzienników polskich i zagranicznych, które stosują takie zabiegi, jak utrwalanie wizerunków znanych osobistości wbrew ich woli, z ukrycia, za pomocą teleobiektywów ze znacznych odległości w warunkach naruszenia prywatności.
„W Stanach Zjednoczonych stosowanie niedozwolonych metod zbierania informacji przez media określane jest jako intrusive journalism. W takich przypadkach celem publikacji materiału prasowego jest z reguły pogoń za sensacją, skandalem, głównym zaś motywem wydawcy - osiągnięcie jak największych zysków", pisze Sieńczyło-Chlabicz. („Ochrona prywatności i wizerunku osób powszechnie znanych w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - von Hannover v. Niemcy", lex.pl).
Nie trzeba być prawnikiem ani osobą powszechnie znaną, aby zauważyć, że ostatnie lata przyniosły w Polsce wzrost zainteresowania intrusive journalism. Prawo do wolności, podstawowa zasada demokracji, bywa często nadużywana. Jak zatem zachować równowagę między prawem do informacji i prawem do wolności a poszanowaniem prywatności? Co można, a co jest zakazane? W jaki sposób polskie prawo reguluje te kwestie i w jaki sposób można je interpretować? W jaki sposób bronić się przed nieetycznymi zachowaniami dziennikarzy? Jak krzewić dobre obyczaje w tej materii? A może to walka z wiatrakami?
Próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania podejmą uczestnicy sympozjum naukowo-branżowego „Między wolnością a prywatnością. Ochrona wizerunku osób powszechnie znanych", wydarzenia towarzyszącego 7. Ogólnopolskim Spotkaniom Filmowym Kameralne Lato w Radomiu.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!
Więcej na stronie www.kameralnelato.pl i www.wsh.pl
Źródło: materiały prasowe
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA