fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

Okrągły stół zajmie się „czasownikami”

Pracodawcy chcą walczyć z patologiami na rynku pracy tymczasowej.
Pracodawcy, agencje pracy tymczasowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Główny Inspektor Pracy, zorganizują we wrześniu br. okrągły stół, którego celem będzie przygotowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia – poinformowała Konfederacja Lewiatan.
- Chcielibyśmy upowszechnić dobre praktyki wśród wszystkich działających w naszym kraju agencji i przedsiębiorstw korzystających z ich usług. Patologie, które występują na rynku pracy tymczasowej nie mogą spowodować wyeliminowania tej formy zatrudnienia. Byłoby to niekorzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.
Chodzi o to, że obecnie z pracownikami zbyt często zawierane są umowę o pracę tymczasową lub są zatrudniani na zlecenia przez agencje pracy tymczasowej, a przedsiębiorcy szukają sposobów, by ominąć przepis pozwalający na zatrudnienie u jednego pracodawcy nie dłużej niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych trzech lat.
- Mamy żal do agencji pracy tymczasowej, że godzą się na to, by przedsiębiorcy nadużywali tej formy zatrudnienia. W ten sposób zatrudnienie w Polsce nie rośnie, chociaż powinno – mówi rp.pl jeden z urzędników ministerstwa pracy.
Dzięki okrągłemu stołowi przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych rynkiem pracy tymczasowej chcą wypracować rozwiązania dotyczące, np. zakładania, certyfikacji, zrzeszania się agencji pracy tymczasowej, stosowania umów cywilnoprawnych, wynagradzania za pracę na podobnych stanowiskach, skuteczności kontroli przestrzegania już istniejących, jak i zmodyfikowanych przepisów. Zadaniem okrągłego stołu będzie też dopracowanie standardów dobrych praktyk na rynku pracy tymczasowej, akceptowanych zarówno przez pracodawców, jak i pracowników oraz metod kontroli ich przestrzegania.
W obradach okrągłego stołu nie wezmą udziału przedstawiciele związków zawodowych, chociaż zostali przez pracodawców zaproszeni. Jedynie NSZZ Solidarność przesłała jedynie projekt zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wypracowany w 2012 r. - Traktujemy ten projekt, jako głos NSZZ Solidarność w dyskusji. Niemniej liczymy, że związki zawodowe włączą się jeszcze w prace przygotowawcze okrągłego stołu. Poruszone na dzisiejszym spotkaniu zagadnienia wykraczają poza zakres zmian proponowanych w projekcie Solidarności - dodaje Grzegorz Baczewski.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA