fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak wysoka suma ubezpieczenia

Jan Bończa-Szabłowski
Z konsekwencjami niedoubezpieczenia przedsiębiorca nie zetknie się w przypadku polisy na pierwsze ryzyko.
Ubezpieczyciele posługują się różnymi konstrukcjami techniczno ubezpieczeniowymi ograniczającymi ich odpowiedzialność. Najważniejsze  z nich to suma ubezpieczenia i udział własny poszkodowanego w szkodzie. Przedsiębiorca  jest zainteresowany obniżaniem udziałów własnych do minimum. Szerzej natomiast warto się przyjrzeć sumie ubezpieczenia rozumianej jako maksimum odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ubezpieczenie szyb jest zawierane albo według tradycyjnego sposobu określania sumy ubezpieczenia polegającego na prostym dodawaniu wartości składników mienia, albo według systemu „pierwszego ryzyka". Ten ostatni polega na tym, że sumę ubezpieczenia ustala się nie jako łączną wartość wszystkich szyb, lecz w oparciu o tzw. prawdopodobną maksymalną szkodę.System pierwszy (suma odpowiadająca pełnej wartości) związany jest z możliwością zaistnienie tzw. niedoubezpieczenia. Na czym polega ta często sporna konstrukcja ubezpieczeniowa? Składka jest liczona od sumy ubezpieczen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA