fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Styl życia

Białystok buduje nowoczesny system gospodarki odpadami. Skorzystają mieszkańcy aglomeracji

Redukcja ilości składowanych odpadów, przetwarzanie odpadów z niską emisją zanieczyszczeń, wreszcie odzysk energii elektrycznej i cieplnej z tychże odpadów. To przyszłe efekty budowanego od podstaw Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku i modernizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.
Jak pozbyć się śmieci produkowanych przez tysiące mieszkańców? Do tej pory utylizacją odpadów w aglomeracji białostockiej zajmował się zakład w Hryniewiczach. Ilość
produkowanych odpadów wciąż jednak rośnie, zaostrzają się także przepisy dotyczące ich składowania i przetwarzania, dlatego od grudnia ubiegłego roku trwa budowa nowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. – Rocznie będzie przyjmował nawet 120 tysięcy ton odpadów – podkreśla Alina Pisiecka, Wiceprezes PUHP „LECH" Sp. z o.o. w Białymstoku i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu. Budowa jest elementem szerszego projektu pod nazwą „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej". W ramach projektu, realizowana jest także modernizacja i rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. – Realizujemy całe przedsięwzięcie po to, by poprawić jakość życia mieszkańców aglomeracji. Będzie to możliwe dzięki redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych. W rezultacie zminimalizowane zostanie zagrożenie dla zdrowia wynikające ze składowania odpadów – podkreśla Wiceprezes Spółki. Z nowego, zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami skorzysta ponad 390 tys. mieszkańców Białegostoku oraz pobliskich gmin: Czarnej Białostockiej, Choroszczy, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Michałowa, Supraśla, Wasilkowa oraz Zabłudowa.
2014.06.23 - Plac budowy


Budowany od podstaw
Białostocki ZUOK zajmie ok. 3 ha działki przy ul. Gen. Wł. Andersa. Powstanie tu budynek procesowy – główny obiekt zakładu, w którym zlokalizowany będzie węzeł spalania odpadów oraz oczyszczania spalin. Powstanie również dwukondygnacyjny budynek techniczny z halą turbogeneratora i pomieszczeniami technicznymi, budynek administracyjno-socjalny, portiernia oraz hala przyjęcia i waloryzacji żużla. Budowa zakładu rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku, niezwłocznie po uzyskaniu, przez pozwolenie na budowę, statusu ostateczności. Teren został oczyszczony i rozpoczęły się wykopy pod żelbetowe fundamenty zakładowych budynków. W tej chwili rozpoczynamy już etap konstrukcyjny, najbardziej spektakularny, ponieważ prace wychodzą z ziemi – mówi Krzysztof Kozioł, Dyrektor Biura Komunikacji Zewnętrznej Budimex SA, lidera konsorcjum firm: Budimex S.A., Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. Przyznaje, że choć budowa zakładu rozpoczęła się w okresie zimowym, tegoroczna zima nie sprawiała ekipom budowlanym większych problemów. – Na bieżąco prowadzone są też badania jakościowe materiałów używanych do budowy – zaznacza i dodaje, że główne urządzenia technologiczne – m.in. kocioł oraz turbina, pojawią się na placu budowy na przełomie sierpnia i września. – To urządzenia najwyższej klasy gwarantujące wysoką jakość i niezawodność działania – podkreśla Kozioł. Pod koniec tego roku wykonawca tej części projektu planuje zakończyć etap montażu kotła. Zamknie również etap robót konstrukcyjnych budynku procesowego. Budynek będzie miał konstrukcję stalową, a najwyższe kondygnacje osiągną wysokość 43 metrów.
2014.06.23 - Budynek techniczny

Składowisko zostanie zrekultywowane, powstanie nowe pole składowe 

Poza budową zakładu w Białymstoku ważnym elementem projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" jest rozbudowa i modernizacja istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowego pola składowego na odpady powstające po procesie termicznego przekształcania odpadów oraz zamknięcie i rekultywację istniejących pól składowych. – Prowadzimy prace, które polegają na przygotowaniu terenu do budowy niecki nowej kwatery na odpady. Teren został oczyszczony, wykonywane są nasypy do projektowanych rzędnych dna niecki składowiska, w następnej kolejności montowana będzie warstwa izolacji mineralnej składowiska – mówi Jarosław Soroka Przedstawiciel Wykonawcy – konsorcjum firm: Hydrobudowy Gdańsk S.A. - Lidera Konsorcjum oraz Exalo Drilling S.A. – Partnera Konsorcjum.
2014.06.23 - Budynek procesowy – hala wyładunku wraz z bunkrem na odpady
Soroka dodaje, że w następnym etapie wykonywana będzie rekultywacja starego składowiska odpadów. – Otrzymaliśmy już zgodę na zamknięcie kwater nr 1 i 2. Wkrótce rozpocznie się proces rekultywacji, która polega przede wszystkim na wyrównaniu powierzchni zgromadzonych na kwaterach odpadów i budowie odpowiednich warstw rekultywacyjnych z materiałów mineralnych o właściwościach ściśle określonych przepisami. Ostatecznie na starym składowisku zostaną nasadzone drzewa – mówi Soroka. Zaznacza, że celem nadrzędnym rekultywacji składowisk odpadów, zgodnie z prawem, jest minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko zamkniętych składowisk. Równocześnie trwają prace przygotowawcze do kolejnych etapów przedsięwzięcia – modernizacji kompostowni z przystosowaniem jej do kompostowania odpadów zielonych, budowy magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych, budowy segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz budowy magazynu odpadów poakcyjnych.
 
Koszt realizacji projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" to prawie 490 mln zł netto, z czego 210 mln zł netto pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Obiekty mają być gotowe do użytku w 2016 roku.
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA