fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

O czym musi informować biuro podróży

www.sxc.hu
Biuro podróży powinno poinformować klienta już na etapie przedstawiania ofert o koniecznych wizach czy szczepieniach
W myśl art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.) organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klientom imprezy turystyczne lub usługi turystyczne, udostępniając im odpowiednie informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach ?w sposób dokładny i zrozumiały ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.
Z przepisu tego wynika, że biuro podróży powinno poinformować klienta już na etapie przedstawiania ofert o koniecznych wizach czy szczepieniach.
Informacje te mogą mieć wpływ na to, czy klient zdecyduje się na wyjazd czy też nie. Wiążą się także z dodatkowymi jego kosztami. ?Do tego klient jest słabszą stroną umowy i nie jest profesjonalistą. ?W zakresie spraw związanych z wyjazdem turystycznym zdaje się ?na touroperatora, który powinien być doskonale zorientowany ?w przepisach wizowych i paszportowych.
Biuro podróży powinno poinformować klienta na etapie przedstawiania ofert o koniecznych wizach czy szczepieniach
W związku z tym w przypadku niewpuszczenia klienta biura podróży do kraju, do którego odbywał się wyjazd, odpowiedzialność ponosi organizator, jeśli nie poinformował klienta o tym, że musi on mieć wizę.
Zgodnie z art. 11a ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
W myśl art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik jest obowiązany ?do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Zatem w opisanym przypadku klientowi przysługuje więc prawo do odszkodowania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA