fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienia grupowe czy indywidualne w firmie poza oceną sądu

www.sxc.hu
Pracownik nie może skutecznie zakwestionować sensowności lub konieczności przeprowadzenia przez pracodawcę zmian organizacyjnych będących podstawą grupowych lub indywidualnych zwolnień z pracy.
Likwidacja lub połączenie niektórych stanowisk pracy wymuszają konieczność wypowiedzenia podwładnym warunków pracy i płacy lub umów ?o pracę. Gdy firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, zwolnień dokonuje się w myśl ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej: ustawa). W zależności od liczby osób przewidzianych do zwolnień oraz czasu planowanych redukcji zastosowanie znajdą przepisy ?o grupowym albo indywidualnym trybie redukcji z przyczyn niedotyczących pracowników >patrz ramka.Zgodnie z art. 30 § 4 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wymówienie. Zgodnie ?z wytycznymi Sądu Najwyższego zawartymi w uchwale z 27 czerwca 1985 r. ?(III PZP 10/85) określona w wypowiedzeniu przyczyna powinna być prawdziwa i konkretna.Indywidualny powód Powodami uzasad...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA