fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wszczęcie postępowania podatkowego a przedawnienie

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego może nastąpić tylko w przypadku bezpośredniego powiadomienia podatnika o wszczęciu wobec niego postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 maja 2014 r. (II FSK 3113/13).W spółce zostało wszczęte postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości rozliczeń CIT za rok podatkowy trwający od stycznia 2004 r. do września 2005 r. W wyniku tego postępowania, w 2012 r. została wydana decyzja określająca spółce zobowiązanie podatkowe. W odwołaniu od tej decyzji spółka podniosła m.in. zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego, ze względu na upływ pięcioletniego ustawowego terminu. Organy podatkowe obu instancji nie uwzględniły zarzutu, ponieważ – ich zdaniem ?– w sprawie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęte postępowanie o przestępstwo skarbowe. Informacja ?o wszczęciu ww. postępowania znajdowała się ?w aktach sprawy, które zostały udostępnione spółce w trakcie zapoznawania się przez nią ?z zebranym materiałem dowodowym.W skardze do WSA spółka powołała się m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA