fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Prace archeologicznych nie trzepa zapisywać w miejscowym planie zagospodarowania

W planie miejscowym ustala się m.in. strefy ochrony konserwatorskiej
www.sxc.hu
Obowiązkowe prace archeologiczne ustala wojewódzki konserwator zabytków, więc nie należy ich z wyprzedzeniem zapisywać w miejscowym planie zagospodarowania.
Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ustaliła m.in. obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych w obrębie stanowisk archeologicznych.
Uchwałę unieważnił wojewoda podkarpacki, ponieważ art. 31 ust. 2 ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje, że zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, jakie muszą zostać przeprowadzone przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek.
Z tych przepisów wynika zatem – ocenił organ nadzoru – że obowiązek przeprowadzenia prac archeologicznych istnieje tylko wtedy, kiedy występuje ryzyko przekształcenia lub zniszczenia zabytku i gdy przeprowadzenie badań jest niezbędne w celu ochrony zabytków.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA