fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Realizacja uprawnień a okres gwarancyjny

Fotorzepa, Kuba Krzysiak Kuba Krzysiak
Nie jest wykluczone skuteczne dochodzenie świadczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwarancyjnego, ?jeżeli tylko uprawniony udowodni, ?że ujawnienie wady nastąpiło ?przed upływem tego okresu.
Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku ?w wyroku z 28 marca 2014 r. (I ACa 830/13).Powódka domagała się od pozwanej, od której kupiła samochód, odszkodowania za szkodę całkowitą powstałą wskutek samozapłonu pojazdu. Źródłem pożaru była wadliwa praca instalacji elektrycznej lub przekaźników elektronicznych pojazdu. Roszczenie swoje powódka oparła na uprawnieniach wynikających z gwarancji jakości (art. 577 § 1 kodeksu cywilnego).Pozwana wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, że roszczenie z tytułu gwarancji jest spóźnione, ponieważ okres udzielonej gwarancji upłynął 27 października 2012 r., a powódka zgłosiła wady pojazdu dopiero w drodze wezwania pozwanej do udziału w sprawie pismem z 4 stycznia 2013 r. W pierwszej kolejności powódka wystąpiła bowiem z pozwem przeciw firmie, w której ubezpieczony był samochód.Sąd okręgowy oddalił powództwo, wskazując, że roszczenie powódki z tytułu gwarancji jakości wygasło wskutek zawiadomienia sprzedawc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA