fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT od menedżera świadczącego usługi doradcze

www.sxc.hu
Aby ustalić, że dany podmiot działa w stosunku do konkretnej czynności jako podatnik VAT, konieczne jest jej odrębne zbadanie na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 kwietnia 2014 r. (III SA/Wa 2341/13).Czeski rezydent podatkowy (dalej: podatnik) świadczy na rzecz polskiej spółki usługi w zakresie zarządzania (dalej: kontrakt menedżerski) oraz równocześnie usługi doradcze. Zakres przedmiotowy i terytorialny świadczenia usług doradczych oraz pełnienia funkcji zarządczych jest ściśle rozdzielony ?w umowach łączących podatnika i spółkę. Podatnik wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy wykonując czynności zarządzania spółką, działa ?w charakterze podatnika VAT. Przedstawiając własne stanowisko w tej sprawie, wskazał, że aby uznać dany podmiot za podatnika VAT, niezbędna jest okoliczność wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej. Sytuacja ta nie zachodzi w przypadku umów i czynności prawnych, które w swej istocie zbliżone są do czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę i które kreują stosunek podporządkowania (określenie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA