fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organ podatkowy musi wiedzieć, że spółka zmienia rok podatkowy

www.sxc.hu
Okres rozliczeniowy firm najczęściej trwa od stycznia do grudnia. Może obejmować inny okres, jeśli wynika to z ich umów (statutów).
Rok podatkowy to okres rozliczeniowy składający się zwykle z 12 kolejno następujących po sobie miesięcy. Rok podatkowy najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale nie zawsze. Ustawodawca jasno bowiem wskazał w art. 11 ordynacji podatkowej, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.Szczegółowe zasady kształtowania roku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostały określone w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym generalnie rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo ?w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.Konieczna forma pisemna Każda forma zawiadomienia stwierdzająca wolę podatnika w tej kwestii jest dozwolona. Przy czym dla celów dowodowych należ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA