fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Ochrona z interpretacji podatkowej tylko dla pytającego

www.sxc.hu
Orzeczenie. Korzyści wynikające?z interpretacji indywidualnej dotyczą tylko tego, dla kogo została wydana. ?Następca może się na nią powoływać tylko w zakresie obowiązków wynikających?z działań poprzednika.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygnatura akt: III SA/Wa 2561/13) oddalił  skargę spółki próbującej potwierdzić prawo do ochrony wynikającej z wyjaśnień wydanych na rzecz przejmowanej spółki.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadcząca usługi telewizji cyfrowej zwróciła się do warszawskiej Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej połączenia z inną spółką. Wnioskodawca zakładał, że w rezultacie restrukturyzacji w grupie kapitałowej przejmie inną firmę, prowadzącą identyczną jak on działalność.
Przejmowana spółka wielokrotnie występowała o wydanie dla niej interpretacji przepisów podatkowych i otrzymała takie wyjaśnienia, m.in. w sprawie VAT od usług telewizyjnych, CIT i VAT od transakcji dotyczących wierzytelności, pobierania w Polsce podatku od należności wypłacanych za granicę.
Spółka przejmująca zaznaczyła we wniosku, że będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej przejmowanego podmiotu. Stwierdziła, że wstąpi we wszelkie jego prawa i obowiązki, zgodnie z regulacją art. 93 ordynacji podatkowej.
Przejmowana spółka po otrzymaniu interpretacji stosowała się do nich. Nie był to jej obowiązek, ale w ten sposób zagwarantowała sobie prawo do uniknięcia ewentualnych niekorzystnych skutków opisanych w interpretacjach działań w razie innej ich oceny podczas kontroli podatkowych rozliczeń.
Przejmująca twierdziła, że prawa ochronne i gwarancyjne wynikające z otrzymanych interpretacji, do których poprzednik się zastosował, są objęte sukcesją generalną, jaka nastąpi w razie połączenia. Z tego względu jeśli po połączeniu zaistnieją zdarzenia odpowiadające przedstawionym w interpretacjach, to spółka przejmująca będzie korzystać z praw wynikających z wyjaśnień.
Izba Skarbowa nie zgodziła się z tym poglądem. Zdaniem organu spółce przejmującej będzie przysługiwała ochrona tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby ona firmie przejętej. Ochrona obejmująca następców prawnych jest ochroną przed skutkami działań cudzych. Nie dotyczy zaś zdarzeń, które wystąpią dopiero u następcy, w zakresie których odpowiedzialność będzie ponosić wyłącznie następca.
– Przykładowo, jeśli organ podatkowy prowadziłby postępowanie podatkowe, w którym doszłoby do wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe za okres istnienia podmiotu przejmowanego, następca prawny byłby chroniony w tym zakresie – wyjaśniła izba.
WSA podzielił te poglądy. Podkreślił, że interpretacja zawiera jedynie ocenę prawną stanowiska podatnika i dopiero jej wykonanie wywiera określone skutki wobec podatnika i ewentualnie organu podatkowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA