fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą

Zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi wskazać okres, na jaki to nastąpi. Nie oznacza to, że wznowienie zawieszonej działalności nastąpi automatycznie po jego upływie. Wymaga to bowiem aktywności przedsiębiorcy.
Prowadzę firmę zajmującą się projektowaniem i tworzeniem przydomowych ogrodów, a także ich bieżącym utrzymywaniem. W okresie zimowym praktycznie nie miałem żadnych zleceń i dlatego byłem zmuszony do zawieszenia działalności gospodarczej. Teraz po Świętach Wielkanocnych chciałbym reaktywować firmę. Czy w tym celu muszę złożyć jakieś dokumenty w urzędzie? – pyta czytelnik

Tak.

Właściciele firm sezonowych, w tym także firm zajmujących się m.in. tworzeniem ?i utrzymywaniem przydomowych ogrodów, którzy zawiesili działalność w okresie zimowym, mogą ją wznowić. Ważne jednak, by od czasu zawieszenia tej działalności nie upłynęły dwa lata. Jest to bowiem maksymalny czas, na jaki działalność gospodarcza może zostać zawieszona.
Jeżeli po upływie 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis informacji o wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, to z urzędu zostanie on wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wcześniej jednak urzędnik pisemnie wezwie przedsiębiorcę do złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej i wyznaczy mu dodatkowy – trzydziestodniowy termin na dokonanie tej czynności.
Zawieszając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi wskazać okres, na jaki to nastąpi (od 30 dni do 24 miesięcy i wyjątkowo na 28 dni w lutym). Nie oznacza to jednak, że wznowienie działalności nastąpi automatycznie po upływie tego okresu. Przedsiębiorca ma bowiem obowiązek złożyć odpowiedni wniosek, wypełniając formularz CEIDG-1. Może go złożyć w urzędzie gminy lub w formie elektronicznej, korzystając z platformy e-PUAP.

Jakie informacje we wniosku

Wypełniając wniosek CEIDG-1, przedsiębiorca musi zaznaczyć, że składa wniosek o wpis informacji ?o wznowieniu działalności, a nie np. o jej ponowne zarejestrowanie. Musi również podać swoje dane ?oraz dane swojej firmy, a więc m.in. imię, nazwisko, ?datę i miejsce urodzenia, PESEL, NIP, REGON ?i obywatelstwo, adres zamieszkania, zameldowania, ?a także adres prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne, by we wniosku przedsiębiorca podał dokładną datę reaktywacji firmy, gdyż może być ona inna od daty złożenia wniosku.
Po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności informacja o tym zostanie przekazana do urzędu skarbowego, ZUS i GUS. Jeśli jednak w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca np. był zatrudniony na etacie, to sam będzie musiał złożyć druki zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Również samodzielnie będzie musiał zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny –  jeśli zechce skorzystać z tej możliwości.
Odwieszenie działalności gospodarczej powoduje też wznowienie obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wiąże się to z koniecznością rozliczenia w pierwszej zaliczce przychodów i kosztów, które ewentualnie powstały w czasie zawieszenia ?w bieżącym roku podatkowym.
Wpis o wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej jest poświadczony zaświadczeniem ?o dokonaniu wpisu. Natomiast jeśli dokonanie wpisu jest niemożliwe, organ wydaje decyzję o odmowie wpisu. Może to nastąpić np. wtedy, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, których mimo wezwania przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie, albo też gdy został wobec niego prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej określonej w zgłoszeniu. Decyzja o odmowie wpisu informacji o wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej jest zaskarżalna w postępowaniu administracyjnym, a następnie w postępowaniu sądowo-administracyjnym  do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
—Arkadiusz Jaraszek
podstawa prawna: art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 672 ze zm.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA