fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga w PIT dla krwiodawców

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Honorowe oddawanie krwi można rozliczyć w zeznaniu. Wystarczy pomniejszyć przychód lud dochód ?o wartość ekwiwalentu ?za krew.
Za każdy oddany w 2013 r. litr krwi przysługuje ulga w wysokości 130 zł. Taką kwotę honorowy krwiodawca może odjąć od przychodu, jeśli rozlicza się ryczałtem na druku PIT-28, lub dochodu, jeśli będzie składał PIT-36 lub PIT-37. Ulgę można rozliczyć w dowolnych proporcjach w wymienionych drukach.
Nic straconego, jeśli podatnik zapomniał o uldze na krew w składanym na PIT-28 do końca stycznia rozliczeniu przychodów z działalności gospodarczej i najmu, opodatkowanych ryczałtem. Oszczędności będą wyższe, gdy pomniejszy dochód opodatkowany skalą lub liniowo, niż po pomniejszeniu przychodu obciążonego ryczałtem o niższej stawce.
Honorowy krwiodawca powinien mieć zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi zajmującej się jej pobieraniem, wykazujące ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie trzeba dołączać do zeznania rocznego. Należy je jednak przechowywać przez minimum pięć lat od końca roku złożenia zeznania, czyli do końca 2019 r.
Do zeznania należy natomiast dołączyć formularz PIT/O, w którym wykazuje się kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia i dane obdarowanego – w tym przypadku jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi.
Ulga przysługuje też oddającym osocze i inne składniki krwi. Przepisy wydane na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi określają różną wysokość ekwiwalentów, ale do celów podatkowych istotny jest jedynie ekwiwalent za krew. Jego wysokość wynosi 130 zł/l. Odliczenie przysługujące honorowym krwiodawcom oblicza się na podstawie wysokości tej kwoty, nawet jeśli darowizna dotyczyła osocza, za który ekwiwalent jest wyższy.
Odliczyć można maksymalnie 6 proc. osiągniętego w 2013 r. przychodu lub dochodu. Jest to wspólny limit, dla odliczeń związanych z honorowym krwiodawstwem, z darowiznami na cele kultu religijnego i darowiznami przekazanymi na działalność pożytku publicznego, realizowaną przez organizacje działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA