fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

WSA: Najpierw wpis do rejestru, a dopiero później procedura wyjaśniająca

ROL
Główny inspektor sanitarny może wszcząć postępowanie wyjaśniające w celu dokonanej przez przedsiębiorcę oceny prawidłowości kwalifikacji środka wprowadzanego do sprzedaży. Procedurę tę organ przeprowadza dopiero po wpisie danego produktu do rejestru.
Sprowadzam z Francji suplement diety. Zamierzam go sprzedawać na terenie Polski. O tym zamiarze powiadomiłam głównego inspektora sanitarnego. Ten odmówił dokonania wpisu do rejestru produktów. Zażądał ode mnie przedstawienia opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, czy produkt ten nie posiada właściwości leczniczych. Czy organ nie powinien najpierw dokonać wpisu, a później ewentualnie prowadzić postępowanie wyjaśniające? – pyta czytelniczka.Tak.Główny inspektor sanitarny powinien dokonać wpisu do rejestru natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia. Samo powiadomienie (zgłoszenie) umożliwia wprowadzenie go do obrotu. Chyba że posiada on właściwości lecznicze w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 1 marca 2011 r. (sygn. akt: VII SAB/Wa 177/10). Szczegółowe zasady dokonania powiadomienia określa rozporządzenie ministra zdrowia z 23 marca 2011 r. w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA