fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nadzór farmaceutyczny nie musi określać czasu zamknięcia hurtowni medycznej

Gdy naruszenia mogą powodować bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, nadzór farmaceutyczny nakazuje właścicielowi hurtowni jej unieruchomienie.
Prowadzę hurtownię produktów medycznych. W wyniku kontroli  inspektor farmaceutyczny wydał decyzję o jej bezterminowym unieruchomieniu. Powodem był między innymi brak niektórych leków, co zdaniem kontrolujących może stanowić zagrożenie dla życia ludzi. Czy można bezterminowo unieruchomić działalność hurtowni? – pyta czytelnik.Tak.Nadzór farmaceutyczny może unieruchomić hurtownię bez określania terminu. Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej: „u.p.f.") jeżeli naruszenia mogą powodować bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy organ nakazuje w drodze decyzji unieruchomienie wytwórni, hurtowni farmaceutycznej, apteki albo innej placówki obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi lub wycofanie z obrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Z treści powołanego przepisu wynika, że warunkiem wydania takiego nakazu nie jest określenie terminu zamknięcia danej placówki.Pogląd...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA