fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: Jakie są skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce osobowej

www.sxc.hu
Należności wypłacone wspólnikowi z tytułu przeniesienia ogółu jego praw i obowiązków w spółce jawnej na inną osobę będą podlegały PIT na zasadach ogólnych. Należy je zakwalifikować jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.
Problematyka zbycia „udziałów" w spółce osobowej (np.: jawnej) dotyczy w gruncie rzeczy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę. Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi (art. 10 § 1 k.s.h.). Co za tym idzie, przepisy dopuszczają możliwość przeniesienia „udziału" w spółce osobowej na osobę trzecią lub na pozostałych wspólników, z zachowaniem zasad określonych w art. 10 k.s.h.Źródło przychodów... Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Źródłami przychodów określonymi w ustawie o PIT są m.in:- działalność wykonywana osobiście (art...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA