fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak sformułować wypowiedzenie umowy o pracę, by nie płacić za błędy

www.sxc.hu
Gdy pracodawca naruszy procedurę przy rozstaniu z etatowcem, ten zażąda powrotu do firmy lub odszkodowania
Wypowiedzenie to zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Aby było ono prawidłowe, pracodawca musi zachować określone w prawie pracy warunki formalne. W razie zaniedbania tych wymogów, gdy pracownik odwoła się do sądu, może on uznać wypowiedzenie za bezskuteczne, przywrócić etatowca do pracy lub zasądzić mu odszkodowanie.Wypowiedzenie umowy o pracę trzeba złożyć w formie pisemnej. Zgodnie z art. 30 § 3 k.p. oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy o wypowiedzeniu lub o rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Pracownik musi więc otrzymać dokument zawierający własnoręczny podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do występowania na gruncie stosunków pracy w jego imieniu. Nie spełnia tego wymówienie złożone faksem, czy e-mailem, chyba że pracodawca ma kwalifikowany podpis elektroniczny.Jaki powód Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony musi wskazywać przyczynę uzasadniającą rozstanie. Ma być zgodne z pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA