fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Rząd zdecyduje o pensji prokuratora

Sędziowie i prokuratorzy długo walczyli o obecny system wynagrodzeń. Teraz może się to radykalnie zmienić.
Najnowsza wersja projektu nowej ustawy o prokuraturze jest gotowa do kolejnych prac w rządzie. Prokuraturę czeka rewolucja.
Problem w tym, że wielu zaproponowanym zmianom środowisko mówi: „nie". Sprzeciwia się  na przykład uwagom ministra finansów dotyczącym zmian zasad wynagradzania prokuratorów. Twierdzi on, że nie ma żadnego powodu, by pensje sędziów i prokuratorów były ze sobą powiązane. Prokuratorzy zapowiadają protesty.

Kto ma rację

Ta opinia ministra finansów pojawiła się trzykrotnie w stanowiskach zajmowanych wobec projektu, który przechodził poważne zmiany. Minister używał kilku argumentów. Od braku akceptacji dla utrzymywania obecnego mechanizmu, podczas gdy pracownicy budżetówki mają zamrażane pensje, aż do przywoływania zaleceń Rady Europy, z których, zdaniem ministra, wcale nie wynika, że pensje sędziów i prokuratorów mają być powiązane.
16,6 tys. zł wynosi najwyższe wynagrodzenie prokuratora Prokuratury Generalnej
– To podstawa funkcjonowania państwa prawa – twierdzi Edward Zalewski, przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury. I zapewnia, że praca prokuratora jest równie ciężka jak sędziego.
Od stycznia 2009 r. zarobki sędziów i prokuratorów zależą od kondycji gospodarki. Konkretnie są uzależnione od publikowanego w Monitorze Polskim przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego. Ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wcześniej podstawą do wyliczenia pensji była stała kwota bazowa (ogłaszana w ustawie budżetowej).
30. miejsce zajmuje Polska na europejskiej liście zarobków sędziów i prokuratorów
Sędziowie i prokuratorzy wywalczyli, by te zasady zmienić. Każdego roku trzeba było się bowiem upominać o podniesienie kwoty bazowej. Jedną ze zgłoszonych przez ministra finansów propozycji dla prokuratorów jest właśnie powrót do tej formy liczenia wynagrodzenia. Inny pomysł to odesłanie mechanizmów obliczania wynagrodzenia do pensji podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Co poza kasą

To niejedyna zmiana, jaka czeka (lub może czekać) prokuratorów. W nowej ustawie zmienią się także zapisy dotyczące corocznego sprawozdania prokuratora generalnego z działalności prokuratury. Miałby on wskazany termin na złożenie sprawozdania, nad którym parlament przeprowadzałby debatę.
Nowa ustawa o prokuraturze zmienia też formułę Krajowej Rady Prokuratury, która jednak ma pozostać w systemie jako organ stojący na straży niezależności prokuratorów. Taki pomysł podoba się środowisku. Związek Zawodowy Prokuratorów RP, opiniując kolejną wersję projektu, zauważa, że należy działalność Rady zogniskować właśnie na   strzeżeniu niezależności.
– Dotychczasowa praktyka działania KRP wykazuje, że w sprawach związanych w szczególności z naruszeniami niezależności prokuratorów oraz zagrożeniami dla niej Rada nie zabiera stanowiska, skupiając się na kwestiach kadrowych.

Rząd ustali kierunki

Utrzymane ma też zostać ustawowe upoważnienie dla rządu, aby ustalał kierunki pracy prokuratora generalnego, jednak z zagwarantowaniem niezależności szefa prokuratury. Rada Ministrów – za pośrednictwem ministra sprawiedliwości – jak również Sejm będą mogły zwracać się do prokuratora generalnego z pytaniami o postępowania w danych kategoriach spraw, bez wnikania w poszczególne śledztwa i bez prawa ingerowania w ich bieg.
Wiadomo także, że w nowej ustawie o prokuraturze zmienić się mają zasady nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratorów wyższego szczebla nad prowadzącymi śledztwo.
Wszystko wskazuje na to, że zlikwidowana zostanie również prokuratura wojskowa, którą zastąpią wydziały wojskowe w prokuraturach powszechnych.
Etap legislacyjny: przed posiedzeniem Rady Ministrów
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA