fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Zerwanie umowy z telewizją cyfrową

www.sxc.hu
Jan Bończa-Szabłowski
W przypadku gdy telewizja cyfrowa zwleka z dostarczeniem karty umożliwiającej korzystanie z usługi, po stronie odbiorcy powstaje roszenie odszkodowawcze. Można też taką umowę zerwać
Mam umowę z operatorem telewizji cyfrowej. Monterzy przynieśli dekoder, ale okazało się ze nie ma w nim karty. Od ponad trzech miesięcy nie mogę się o nią doprosić, a rachunek za telewizję muszę płacić. Czy można bez szkody zrezygnować z usługi?
W przypadku gdy telewizja zwleka z dostarczeniem karty umożliwiającej korzystanie z usługi, po stronie odbiorcy powstaje roszenie odszkodowawcze. Kodeks cywilny stanowi, że w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. W związku z tym w ramach odszkodowania odbiorca może żądać na przykład zwrotu opłaty za kanały, których nie oglądał w okresie w którym firma była zobowiązana do dostarczenia karty.
Natomiast pierwszym krokiem do rozwiązania umowy jest wyznaczenie na piśmie dodatkowego terminu na wypełnieni świadczenia z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy. Zgodnie z kc, jeśli jedna strona dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga może jej wyznaczyć odpowiedni, dodatkowy termin do jego wykonania. Może zagrozić, że w razie bezskutecznego upływu terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
Po upływie wyznaczonego czasu składa się oświadczenie rozwiązujące umowę. Jest to jednostronna czynność prawna i nie zależy od zgody drugiej strony. Jednak rozwiązanie jest ryzykowne. Telewizja cyfrowa może zakwestionować takie działanie i nałożyć na odbiorce kare za wypowiedzenie umowy przed czasem na jaki została zawarta. Wtedy nieodzowna będzie pomoc rzecznika konsumentów lub Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który pomaga w spornych sprawach z operatorami telekomunikacyjnym – takich jak dostawcy telewizji cyfrowej.
Innym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy na zasadach określonych w regulaminie operatora, z zachowanie terminu wypowiedzenia. Przez okres pozostały do końca umowy najlepiej jest zapłacić, ale ze wskazaniem,że płatność dokonana jest z zastrzeżeniem zwrotu". Po wygaśnięciu umowy należy zwrócić uwagę na art 411 kc (nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli wypełniający je wiedział ze nie był do niego zobowiązany, chyba że wypełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu). Trzymiesięczna opłata (oczekiwanie) będzie świadczeniem nienależnym (spornym) ze względu na to, że firma nie dostarczyła pakietu zgodnie z umowa.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA