fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Media i internet

Wyniki finansowe Agory w II kwartale 2013 r.

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Magdalena Lemańska
Mediowa grupa podała wyniki finansowe za II kwartał nieco lepsze od oczekiwań analityków, ale znów obniżyła reklamowe perspektywy na ten rok dla swoich kluczowych segmentów działalności. Podniesione zostały tylko prognozy dla reklamy Internetowej.
Przychody mediowej grupy spadły rok do roku o 4 proc. do 271,9 mln zł, EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) wzrosła o 8,9 proc. do 28,2 mln zł, zysk operacyjny zwiększył się o 87 proc. do 4,3 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był pozytywny (1,3 mln zł) i taki sam jak rok wcześniej. Konsensus wskazań analityków przygotowany przez PAP zakładał nieco niższe przychody: 267,8 mln zł, EBITDA na poziomie 29,6 mln zł, EBIT w wysokości 4,1 mln zł oraz 2 mln zł zysku netto.
Poprawa EBIT to efekt chwalonego przez analityków skutecznego cięcia kosztów w grupie. - Koszty grupy wyniosły 267,6 mln zł i spadły o 4,7 proc., głównie dzięki działaniom restrukturyzacyjnym prowadzonym w 2012 r. i zmniejszeniu wydatków reklamowych – podaje Agora. Spadek przychodów to skutek sytuacji na rynku reklamy. Spadkowa tendencja wciąż jest widoczna, zwłaszcza w kluczowym dla Agory segmencie dzienników. - Negatywny wpływ kryzysu na rynku reklamy na przychody grupy złagodził nieco wzrost przychodów grupy ze sprzedaży biletów oraz z pozostałej sprzedaży – podała Agora.

Gorsze prognozy dla reklamy

Według jej szacunków w II  kw. 2013 r. wartość wydatków reklamowych w Polsce była niższa niż rok wcześniej o ponad 6,5 proc. Dzienniki straciły 31,5 proc., swoich wpływów sprzed roku, reklama zewnętrzna: 18 proc., magazyny: 14 proc., radio: 7,5 proc., kino: 2,5 proc., Internet wzrósł o 8 proc. W związku z takimi wynikami reklamowego rynku Agora kolejny raz skorygowała prognozy reklamowe na ten rok.  – Mimo tego, że są pewne sygnały poprawy w gospodarce, rynek reklamy nadal nie odnotowuje żadnego wzrostu – mówił na poranne j telekonferencji Agory Grzegorz Kossakowski z zarządu spółki.
Jak podaje Agora, ograniczenie wydatków reklamowych realizowanych na nośnikach reklamy zewnętrznej w 1 i 2 kw. 2013 r., „prowadzi do wniosku, iż reklamodawcy mogą ograniczyć wydatki na reklamę zewnętrzną w 2013 r. o 11-14 proc.". A prognozy spadku reklamowego rynku gazet obniżyła do 24-27 proc. Wcześniej dla reklamy zewnętrznej prognozowała 7-10 proc. spadek, a dla gazet: o 22-25 proc. - W 2 kw. 2013 r. istotnie zmniejszyła się wartość wydatków na reklamę w kinach, głównie ze względu na dużą presję rabatową. Jeśli ten trend się utrzyma, zmiana wartości wydatków na reklamę w kinach w 2013 r. może wynieść od -2 proc. do +1 proc. Wzrost wartości wydatków na reklamę w Internecie może być wyższy niż pierwotnie szacowano i wynieść około 5-8 proc. w 2013 r. – podano także. Dotychczasowe prognozy dla kin zakładały dynamikę na poziomie 0-3 proc., a dla Internetu: 2-5 proc.  - Sytuacja na rynku reklamy zależy od kondycji polskiej gospodarki, a zahamowanie spadków wartości wydatków na reklamę w Polsce ma szansę nastąpić wraz z poprawą koniunktury gospodarczej – podała Agora.

Czy kupimy WP? Nie komentujemy

W celach na ten rok podtrzymuje chęć rozwijania firmy o nowe działalności.  Na koniec II kwartału dysponowała 229,4 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 79,6 mln zł oraz 149,8 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Grzegorz Kossakowski nie chciał jednak odpowiedzieć  na pytanie czy grupa, jak głoszą rynkowe spekulacje, jest zainteresowane przejęciem wycenianej przez analityków nawet na 320 mln zł Wirtualnej Polski. – Nie informujemy o naszych planach akwizycyjnych, trudno tez mówić o cenie WP, bo ten proces wciąż się toczy – komentował.
Agora zamierza rozwijać się także na rynku telewizyjnym. Wspólnie ze Stopklatką zgłosiła w konkursie na wolne miejsca w  ofercie naziemnej telewizji cyfrowej ofertę stacji filmowej Stopklatka TV. Krajowa Rada wciąż nie rozstrzygnęła tego konkursu. Kossakowski pytany o to czy Agora rozważa możliwość uruchomienia tej stacji także gdyby przegrała konkurs, odpowiedział: - Tego typu kanał ma sens, gdy jest udostępniony w szerokiej ofercie cyfrowej. Wierzymy, że uda nam się wygrać konkurs, na razie nie rozważamy innej opcji uruchamiania stacji – dodał.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA