fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

SN: Sądy powinny przyznawać zwrot zawieszonych w 2011 r. emerytur bez zwłoki

SN: Sądy rozpatrujące odwołania emerytów od decyzji o zawieszeniu ich świadczeń mają teraz obowiązek szybko zapewnić w tych sprawach stan zgodny z konstytucją.
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Sąd Najwyższy potwierdził prawidłowość zapadających ostatnio rozstrzygnięć sądów apelacyjnych w sprawie zwrotu emerytur zawieszonych w 2011 r.
Sąd Najwyższy został zalany wnioskami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie postępowań o zwrot zawieszonych emerytur. Po tym, jak sędziowie SN już w co najmniej trzech sprawach przyjęli jednolicie, że emerytom należy się zwrot zawieszonych od 1 października 2011 r. świadczeń, ZUS wycofuje skargi kasacyjne złożone w pozostałych sprawach. Inaczej narazi się na zapłatę niepotrzebnych kosztów postępowania kasacyjnego. Dzięki temu emeryci, którzy w sądach apelacyjnych uzyskali już korzystne dla siebie wyroki, nie muszą się obawiać ich uchylenia.
Co ważne, Sąd Najwyższy w wyroku zapadłym na posiedzeniu niejawnym stwierdził, że sądy rozpatrujące odwołania emerytów od decyzji o zawieszeniu ich świadczeń mają teraz obowiązek szybko zapewnić w tych sprawach stan zgodny z konstytucją. Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną emeryta od wyroku sądu apelacyjnego, stwierdził, że uznane za niekonstytucyjne przepisy o zawieszeniu świadczeń naruszały ustawę zasadniczą już od dnia ich wejścia w życie. Nie mogą one teraz stanowić legalnej podstawy do orzekania przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.
Zdaniem SN podważony przez TK przepis traci moc od dnia wejścia w życie
Dlatego właśnie sędziowie uchylili wyrok odmawiający emerytowi zwrotu zawieszonego świadczenia i odesłali sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny. Zdaniem Sądu Najwyższego ten powinien wydać teraz wyrok przywracający stan zgodności z prawem zmienionym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wykreślił niekorzystne dla emeryta przepisy. Ze względu na zasady ekonomiki procesowej nie ma przy tym podstaw do skierowania sprawy na drogę skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 401¹ kodeksu postępowania cywilnego.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 listopada 2012 r. (sygn. K 2/12) uznał, że objęcie osób, które przed 1 stycznia 2011 r. przeszły na emeryturę bez konieczności rezygnacji z pracy, późniejszym obowiązkiem wyboru między dalszym zatrudnieniem albo pobieraniem świadczenia z ZUS, jest niezgodne z zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Dla wielu osób, szczególnie zatrudnionych na państwowych czy samorządowych posadach, rezygnacja z pracy przesądziła o ostatecznym rozstaniu z zawodem. Jako zatrudnieni w sferze publicznej nie mogli oni zrezygnować na jeden dzień z pracy i ponownie się zatrudnić na tym samym stanowisku. W urzędach publicznych nabór do pracy odbywa się bowiem w drodze konkursu.
sygnatura akt II UK 299/12; I UK 519/12; I UK 593/12
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA