fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Pomorze wydaje dotacje na innowacje, drogi i zabytki

Węzeł Świętego Maksymiliana w Gdyni przebudowany za dotację z programu regionalnego Pomorza
Fotorzepa, Bogdan Wankowicz Bogdan Wankowicz
Pomorze za euro z Unii wspiera sektor badawczo--rozwojowy, ale buduje też drogi, szpitale i rewitalizuje zabytki.
Centrum Świętego Jana zarządzane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury mieści się w budynku kościoła Świętego Jana – jednej z najbardziej oryginalnych budowli sakralnych średniowiecznego Gdańska. Pomimo że obiekt kilkukrotnie rekonstruowano, to jego stan daleki był od tego, jaki można oglądać na fotografiach z czasów Wolnego Miasta Gdańska.
Działo się tak aż do 2011 r., kiedy to ze środków regionalnego programu operacyjnego przeprowadzono gruntowną rewaloryzację obiektu. Objęła ona prace konserwatorskie pozwalające na zachowanie zabytkowej wartości kościoła wraz z historycznym wyposażeniem. Prace budowlano-adaptacyjne doprowadziły zaś do powstania profesjonalnie wyposażonej sali widowiskowo-koncertowej działającej przez cały rok.
Dodatkowo na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego Centrum Świętego Jana powstały dwie kamieniczki połączone z wnętrzem obiektu łącznikiem. Są one rekonstrukcją budynków powstałych w 1650 r. i zniszczonych doszczętnie podczas II wojny światowej.

Wsparcie dla uczelni

„Fizyka dla przyszłości" to z kolei projekt zrealizowany przez Uniwersytet Gdański. Dał on unikalną w skali kraju szansę studentom na wykorzystanie nowoczesnej aparatury pomiarowej. To sprzęt (najnowsze komputery i oprogramowanie) o światowym standardzie. Kilka przyrządów przewyższa poziomem technicznym urządzenia, którymi dysponują pracownie naukowe większości polskich uczelni.
– W ramach programu regionalnego nasz uniwersytet bierze udział w realizacji dziewięciu projektów. To m.in. budowa Centrum Komputerowego dla Wydziału Zarządzania, a na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki powstało nowoczesne laboratorium fizyczne. Uczelnia była też partnerem innowacyjnych przedsięwzięć, jak np. Pomorska Biblioteka Cyfrowa czy Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorza – mówi „Rz" prof. Bernard Lammek, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Dodaje, że zaawansowana jest budowa nowego gmachu neofilologii, co poprawi warunki lokalowe Wydziału Filologicznego i pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej o takie kierunki jak sinologia i iberystyka.
– Nowoczesna infrastruktura, która powstaje za dotacje z programu regionalnego, pomaga w rozwoju uczelni. Dzięki temu możemy kształcić wykwalifikowane kadry dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego regionu Morza Bałtyckiego, a także prowadzić badania na poziomie odpowiadającym światowym standardom – podkreśla Lammek.

Nowy układ transportu

Na dotacjach z Unii zyskują nie tylko studenci i pracownicy uczelni, ale także wszyscy mieszkańcy regionu. Przykład to przebudowa układu drogowego Węzła Świętego Maksymiliana w Gdyni wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni. Projekt polegał na kompleksowej przebudowie niebezpiecznego układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 468, stanowiącej połączenie dróg krajowych nr 1 i 7 z drogą krajową nr 6. Inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia tłoku w ruchu drogowym, poprawy jakości funkcjonowania transportu publicznego, a w konsekwencji do poprawy bezpieczeństwa ruchu.
– Fundusze europejskie to przełom w zakresie mobilności. Zrealizowano dziesiątki projektów związanych z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym czy komunikacją publiczną. Dzięki środkom z UE lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku zyskało nowy terminal. W 1998 r. obsługiwało rocznie 455 tys. pasażerów, w 2012 r. było ich już 2,9 mln – mówi „Rz" Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Dostęp do Internetu

– Trudno przecenić rolę funduszy europejskich dla rozwoju Pomorza. Realizacja polityki spójności to nie tyle punktowe inwestycje, ile znacząca cywilizacyjna zmiana dla mieszkańców regionu. W wielu aspektach potrafiliśmy zasypać przepaść dzielącą nas od krajów „piętnastki", np. dzięki inwestycjom finansowanym z programu regionalnego ponad 130 tys. osób w województwie uzyska możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu – dodaje Byczkowski. Podkreśla też, że środki z UE były praktycznie jedyną szansą dla mieszkańców blisko 300 miejscowości, aby móc korzystać z Internetu. Dotychczas budowa sieci na tym terenie była dla firm po prostu nieopłacalna.
O euroinwestycjach w kolejnym województwie czytaj 16 sierpnia

Większa i szybsza szansa na pokonanie nowotworu

Za unijne euro rozbudowano część zabiegową Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Zakupiono też nowy sprzęt i wyposażenie. W 2007 r., a więc na początku okresu 2007–2013, pacjenci Gdyńskiego Centrum Onkologii skorzystali z ponad 37 tys. usług. Możliwości szpitala, szczególnie te w zakresie leczenia operacyjnego, były jednak zbyt małe. Lekarze nie mogli prowadzić specjalistycznego, kompleksowego leczenia nowotworów. Średni czas oczekiwania na zabieg chirurgii onkologicznej wynosił 23 dni, a na zabieg ginekologii onkologicznej 28 dni. W efekcie wielu chorych rozpoczynało leczenie ze znacznym opóźnieniem, co obniżało szansę na ich wyleczenie. Potrzebna była większa liczba operacji. Niezbędne było też stworzenie nowoczesnych sal operacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, pozwalających na wydajną pracę również w systemie pracy zmianowej. Wszystko to udało się zrobić za pieniądze z Unii Europejskiej z pomorskiego programu regionalnego. Efekty inwestycji to: skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie zabiegu operacyjnego z zakresu chirurgii onkologicznej z 23 do 13 dni, a ginekologii onkologicznej z 28 do 14 dni. Ponadto liczba pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym zwiększy się z 1894 do 3000 rocznie, a 1000 osób weźmie udział w badaniu profilaktycznym.

Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze"

Część pieniędzy z programu regionalnego wykorzystano do stworzenia Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze". Zrzesza ono w formie konsorcjum pięć uczelni wyższych, pięć jednostek naukowo-badawczych i 11 firm z regionu Trójmiasta w celu wspólnego prowadzenia wieloletnich prac o charakterze badawczo-wdrożeniowym. Są one nakierowane na działania mające największe szanse realizacji na rynku i przyczyniające się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Prace centrum skupiają się na czterech dziedzinach. Są to: biotechnologia i chemia żywności i leków; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; materiały funkcjonalne i nanotechnologie oraz ochrona środowiska i ekotechnologia ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadmorskich. Centrum przedstawiło już kilkadziesiąt prototypowych technologii, które wdrażane są we współpracy z firmami. Są to m.in. komputerowe systemy wspomagania monitorowania badań medycznych, w tym: endoskopowy system rejestracji i rozpoznawania chorób gastroenterologicznych zorientowany na wczesne rozpoznawanie zmian nowotworowych żołądka (wdrożony w Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku) oraz internetowy system badania słuchu wdrożony w Instytucie Patologii Słuchu w Warszawie, umożliwiający szeroki dostęp dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Mieczysław Struk marszałek, województwa pomorskiego

Od momentu rozpoczęcia realizacji regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007–2013 liczba umów o dofinansowanie zawartych przez nasz urząd marszałkowski przekroczyła 1500. Oznacza to, że każdego dnia co najmniej jedna firma, jednostka samorządu terytorialnego lub stowarzyszenie dostawały gwarancję dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Pozytywny wpływ środków europejskich potwierdza także prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, według którego produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w 2015 roku, dzięki pozyskaniu środków Unii Europejskiej, będzie o ponad 7 punktów procentowych wyższy niż w scenariuszu, który tego wpływu nie uwzględnia. Warto przy tym podkreślić, że koszty związane z realizacją przez urząd marszałkowski „zadań unijnych" są niewielkie i finansowane w całości przez Unię Europejską.

Dowiedz się więcej o funduszach europejskich

- Strona poświęcona regionalnemu programowi operacyjnemu województwa pomorskiego: www.dpr.pomorskie.eu/pl
- Strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 1 – z kontaktami do punktów informacyjnych o funduszach UE: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
2 – z informacjami dotyczącymi inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską:  www.mapadotacji.gov.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA