fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Koniec nieograniczonej weryfikacji świadczeń emerytalnych

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Koniec nieograniczonej weryfikacji świadczeń. Teraz ZUS będzie mógł to zrobić tylko w określonych wypadkach w ciągu trzech, pięciu lub dziesięciu lat.
W środę Sejm rozpoczyna prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i czterech innych ustaw, w tym dotyczących służb mundurowych.

W myśl nowelizacji ZUS, dokonując zmian prawomocnych decyzji o przyznaniu emerytury, renty czy innego świadczenia, będzie musiał stosować regulacje zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego.

ZUS nie będzie mógł tego robić samodzielnie, tylko za każdym razem będzie musiał złożyć wniosek do sądu w tej sprawie wraz z uzasadnieniem. Nie będzie to potrzebne tylko w razie podwyższenia świadczenia.
Ograniczone będą także terminy na zmianę prawomocnej decyzji o przyznaniu świadczenia. ZUS będzie miał na to tylko trzy lata, jeśli świadczenie zostało przyznane lub niewłaściwie obliczone na podstawie jego własnego błędu. To zasadnicza zmiana, gdyż zgodnie z obecnymi przepisami ZUS nie ma ograniczeń w tym zakresie. Wystarczy, że pojawią się nowe dokumenty lub okoliczności w sprawie i może on zmieniać decyzję sprzed lat. Dłuższy, pięcioletni termin na wznowienie postępowania będzie w razie wydania decyzji na podstawie błędnej informacji z innego organu państwowego. Dziesięcioletni okres na wznowienie postępowania został wyznaczony tylko w wypadku fałszerstw i przestępstw.
Tylko w razie fałszerstwa lub przestępstwa ZUS będzie miał 10 lat na zmianę decyzji
– Swoboda ZUS w podważaniu prawa do świadczeń jest zbyt daleko idąca, co zresztą zakwestionował w zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny. Ta nowelizacja realizuje ten wyrok – mówi senator Piotr Wach (PO), który będzie sejmowym sprawozdawcą projektu.
W wyroku z 28 lutego 2012 r. (sygn. K 5/11) sędziowie TK uznali, że art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera bardzo niebezpieczną dla świadczeniobiorców pułapkę. Pozwala na uchylenie prawomocnej decyzji o przyznaniu emerytury czy renty bez żadnych ograniczeń czasowych. Taka osoba zostaje wówczas bez środków do życia.
Wyrok TK zapadł na wniosek rzecznika praw obywatelskich, do którego trafiła sprawa wdowy, której ZUS odebrał rentę po zmarłym mężu po 20 latach od jej przyznania. Inne sprawy dotyczyły kobiet, które skorzystały z prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem na podstawie nieobowiązujących już przepisów. Tymi ostatnimi zajmował się ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który zasądził tym emerytkom wysokie odszkodowania od polskiego rządu.
– RPO z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę senatorów. Właśnie o takie ograniczenie uprawnień ZUS chodziło nam, gdy składaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego – mówi Lesław Nawacki, dyrektor zespołu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. – Nowelizacja nie uszczupli uprawnień ZUS, ograniczy jednak czas, kiedy zakład będzie mógł podważać prawomocne decyzje.
Urzędnicy ZUS będą musieli się jednak spieszyć, by zmieścić się w nowych terminach.
Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA