fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Opieka społeczna: Zbyt szczegółowe zadania związane z usługami opiekuńczymi w woj. zachodniopomorskim

Ustawa o opiece społecznej specjalnie uogólnia zadania związane z usługami opiekuńczymi. Rada gminy w woj. zachodniopomorskiego opisała je zbyt szczegółowo.
www.sxc.hu
Rada gminy zbyt szczegółowo opisała konkretne zadania związane z usługami opiekuńczymi. Ustawa specjalnie określa je w sposób ogólny.
Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) ustaliła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. W załączniku do niej opisano, że do usług opiekuńczych zalicza się m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym robienie i dostarczanie zakupów, zakup środków higienicznych, przynoszenie opału, palenie w piecu, wynoszenie popiołu, bieżące sprzątanie, odkurzanie, mycie okien, pranie, prasowanie itd.
Uchwałę (sygn. akt: NK.3.4131.199. 2013.SA) zakwestionował wojewoda, bo radni określili te zasady zbyt szczegółowo. Tymczasem ust. 3 art. 50 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 7 lutego 2013 r., poz. 182) wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem usług opiekuńczych. Zdaniem wojewody ustawodawca celowo usługi te określił w sposób ogólny i – co istotne – nie przyznał radzie gminy upoważnienia do ich zawężania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA