O odkryciu naukowców czytamy w magazynie "Science Advances". Trwające od lat wykopaliska na Naxos były prowadzone przez zespół z uniwersytetu w kanadyjskim Ontario.

Dotychczas uważano, że ludzie zamieszkali na wyspach znajdujących się na Morzu Śródziemnym dopiero 9 tys. lat temu. Wówczas to w rejonie tym mieli pojawić się potomkowie myśliwych z epoki kamienia, którzy zajmowali się już rolnictwem. Badacze uważali bowiem, że dopiero wówczas ludzkość była w stanie zbudować łodzie, które pozwoliły na pokonywanie dłuższych tras morskich.

Z tego powodu naukowcy uważali, że Morze Egejskie, które oddziela od siebie lądową część Turcji i Grecji, było nieprzekraczalną przeszkodą dla neandertalczyków i wczesnych przedstawicieli Homo sapiens.

Tymczasem w "Science Adavnces" czytamy, że poziom wody w Morzu Egejskim był znacznie niższy w niektórych okresach zlodowaceń, co mogło skutkować powstaniem ścieżki lądowej pomiędzy Turcją a Grecją, którą prehistoryczni ludzie byli w stanie pokonać.

Potwierdzeniem tej hipotezy ma być odnalezienie śladów ludzkiej aktywności 200 tys. lat temu w prehistorycznym kamieniołomie Stelida, w północno-zachodniej części Naxos. Kamieniołom odkryto w 1981 roku i od tego czasu prowadzono tam wykopaliska.

"Zgromadzone dane wskazują, że Morze Egejskie było dostępne dla ludzi dziesiątki tysięcy lat wcześniej niż dotychczas sądzono" - czytamy w "Science Adavnces".

- Wyniki badań każą nam przemyśleć na nowo sposób przedstawiania historii wysp na Morzu Śródziemnym - zauważa prof. Tristan Carter, profesor antropologii na uniwersytecie w Ontario.