Odkrycia dokonali badacze  z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.  Pochodzące sprzed ok. 2,4 tys. lat fragmenty murów i posadzek znajdują się w części miasta zamieszkanej przez najbogatszych.

Pafos jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze. W okresie grecko-rzymskim było stolicą wyspy. Stanowisko to wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Podczas ostatniego sezonu wykopaliskowego Polakom udało się dotrzeć do jednych z pierwszych konstrukcji wzniesionych w tym starożytnym mieście. Wykopaliskami kieruje dr Henryk Meyza. Jego zespół bada dzielnicę rezydencjonalną. Po raz pierwszy wbił tutaj łopatę prof. Kazimierz Michałowski w 1965 roku.  

Znajdujące się na badanym przez Polaków obszarze rozległe i luksusowe budynki funkcjonowały przez prawie tysiąc lat. Od początku wznoszono je na regularnej siatce ulic, która wyznaczała parcele o wielkości 100 na 35 m. Domostwa w kolejnych dziesięcioleciach odbudowywano i wznoszono w podobnym układzie. Działo się tak również z tego względu, że budowę tej dzielnicy poprzedziło wykucie w kamiennym podłożu systemu odprowadzającego wodę. 

Odkryte relikty pierwszych domów wzniesionych w obrębie dzielnicy rezydencjonalnej nie imponują kunsztem wykonania. Podłogi były glinianymi klepiskami, dopiero w późniejszych domach zastąpiono je płytami kamiennymi lub pieczołowicie wykonanymi mozaikami.