Aplikację rozpoczyna łącznie 312 aplikantów, 156 na aplikacji sędziowskiej i 156 na aplikacji prokuratorskiej. To rekordowa liczba. Dla porównania w roku ubiegłym aplikację rozpoczęło 216 aplikantów. O przyjęcie do Krajowej Szkoły rywalizowało 2162 kandydatów, co stanowi również rekord. W 2016 roku do konkursu przystąpiło o 300 kandydatów mniej.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami aplikanci rozpoczynają szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej, nie zaś jak w latach poprzednich na 12 miesięcznej aplikacji ogólnej. Zarówno aplikacja sędziowska, jak i prokuratorska trwa 36 miesięcy.

Szkolenie aplikantów jest organizowane w ramach co najmniej 30 cykli szkoleniowych. Cykl szkoleniowy obejmuje zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, praktyki i kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Praktyki stanowią ok. 80 proc łącznego czasu aplikacji i odbywają się w sądach, prokuraturach lub innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w programie aplikacji, położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta (m.in. wojewódzkich sądach administracyjnych, jednostkach Policji, urzędach celno- skarbowych, urzędach skarbowych).

Zajęcia w Krajowej Szkole- prowadzone przez doświadczonych sędziów i prokuratorów są realizowane w formie warsztatów umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych, w szczególności w formie: ćwiczeń, rozwiązywania kazusów, seminariów, repetytoriów i symulacji rozpraw, zgodnie z programem aplikacji.