Od 2017 r. aplikanci sędziowscy i prokuratorscy rozpoczynają szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. Minister sprawiedliwości określił właśnie jego zasady.

Nabór na aplikacje odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy – sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa – polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów określanej przez ministra sprawiedliwości.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez ministra.

podstawa prawna: Rozporządzenie MS z 12 marca 2018 r. DzU z z 20 marca 2018 r., poz. 602