W środę w Warszawie odbył się drugi etap konkursu na aplikację ogólną. Do egzaminu przystąpiło 305 (z 308 zakwalifikowanych) młodych prawników. Najwięcej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kandydaci do KSSiP rozwiązywali wczoraj kazusy sprawdzające umiejętność argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Do rozwiązania były trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego. Każdą z prac oceni dwóch członków komisji konkursowej. Wynik będzie średnią dwóch ocen. 150 (najlepszych) aplikantów VII rocznika aplikacji ogólnej rozpocznie szkolenie 1 lutego 2016 r. Tegoroczny nabór jest ostatnim na aplikację ogólną w Krakowie. W kolejnych latach nabór będzie przeprowadzany bezpośrednio na 36-miesięczne aplikacje specjalistyczne: sędziowską lub prokuratorską. Ich aplikanci zostaną zatrudnieni w sądach okręgowych i w prokuraturach okręgowych.