Na liście kandydatów VII rocznika znalazło się 150 nazwisk. Najwięcej, bo 40 osób, ukończyło studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Drugie miejsce przypadło Uniwersytetowi Łódzkiemu, który ukończyło 20 osób. Trzeci w kolejności byli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (17), a czwarte miejsce zajęli studenci prawa z Uniwersytetu Wrocławskiego (13).

Najwięcej aplikantów pisało pracę magisterską z procedury karnej (32), prawa cywilnego (21), prawa karnego (19) i postępowania cywilnego (13).

Nauka w Krakowie rozpocznie się 1 lutego 2016 r.